Utrikes #59/2022

Fackledare satta i husarrest i norra Italien

Den 23 juli utlyste de båda fackföreningarna en gemensam demonstration i Piacenza. Foto: Alessandra Mincone

I mitten av juli greps sex fackliga organisatörer tillhörande gräsrotsfacken SI Cobas och USB i Piacenza i norra Italien. Bland de gripna finns SI Cobas grundare Aldo Milani. Detta har lett till stora protester runt om i Italien.
– Det här en attack på strejkrätten och ett försök att kriminalisera fackföreningar, säger den fackliga representanten Giuseppe d’Alesio till Arbetaren.

Det var vid gryningen den 19 juli som fyra organisatörer i gräsrotfacket SI Cobas och två organisatörer i USB greps i Piacenza i norra Italien och sattes i husarrest. Bland de gripna finns SI Cobas grundare Aldo Milani. Husarresten innebär att de inte kan röra sig fritt eller fortsätta bedriva facklig verksamhet.

De fackliga organisatörerna står bland annat anklagade för att ha genomfört otillåtna demonstrationer, kriminellt samröre, våld mot tjänsteman, störning av allmän ordning och sabotage. Över 100 medlemmar aktiva i fackföreningen, i olika delar av landet, utreds för liknande anklagelser.

SI Cobas och USB, Unione Sindacale di Base, är två italienska fackföreningar som organiserar tusentals migrantarbetare i logistiksektorn. De senaste åren har de genomfört ett flertal uppmärksammade strejker och blockader på bland annat FedEx, GLS, Leroy Merlin, Nippon Express, Xpo Logistics och Amazon i Piacenza.

Staden, som ligger i regionen Emilia Romagna, är en logistisk knutpunkt för de största lagren i landet, där det arbetar över 10 000 personer. Migrantarbetares arbetsvillkor inom lagerbranschen i Italien är ofta svåra och lönerna låga, men samtidigt organiserar sig många fackligt för bättre villkor. 

Arbetaren har återkommande rapporterat om konflikter gräsrotsfacken SI Cobas och USB drivit runt om i Italien. Bland annat om hamnarbetares kamp för bättre villkor och trygga anställningar i Neapel, om migrantarbetares organisering i Kalabrien, lagerarbetares protester på TNT och migrantarbetares strejker på öltillverkaren Peronis fabrik utanför Rom. 

Åklagaren Grazia Pradella refereras i den italienska lokaltidningen “Il Piacenza”. Hon anger att den fackliga verksamheten och stridsåtgärderna endast delvis använts för att försvara arbetarnas rättigheter, utan framförallt för att stärka de fackliga ledarnas egna maktpositioner och ekonomiska vinning. 

Hon skriver att arbetarna använts som “spelpjäser” vid olika strejker och initiativ för att uppnå organisationens mål – på arbetsplatser som inte är deras egna. Padrella skriver vidare att de anklagade legitimerat brotten med hjälp av facklig kamp och en “förtäckt retorik” om “de svagas kamp mot de starka”.  

Giuseppe d’Alesio, facklig representant för SI Cobas i Neapel Foto: Julia Lindblom
Giuseppe d’Alesio, facklig representant för SI Cobas i Neapel Foto: Julia Lindblom

Giuseppe d’Alesio är facklig företrädare för SI Cobas i Neapel. Han har de senaste åren organiserat alltifrån hamnarbetare till lagerarbetare och menar att anklagelserna mot facken är ytterst allvarliga. 

– Den här utredningen är ett resultat av sju års hemlig telefonavlyssning av våra fackliga organisatörer. I akten, som vi tagit del av, finns hundratals konversationer sammanställda och nedskrivna som spelats in i samband med strejker vi genomfört, säger Giuseppe d’Alesio och fortsätter:

– Åklagarens mål med dessa lögner är att ifrågasätta vår legitimitet som fackförening och på så sätt sänka förtroendet arbetarna har gett oss genom åren. I Italien finns det möjlighet att förhandla på en lokal arbetsplatsnivå, och det är allvarligt att åklagaren kallar strejker och andra stridsåtgärder för brott. När förhandlingar sker vid ett skrivbord är det okej, men när förhandlingar sker genom strejker och direkta aktioner kriminaliseras kampen för bättre villkor. 

Utredningen baseras på tusentals dokument, alltifrån flygblad och videoupptagningar från demonstrationer till skärmdumpar av inlägg på sociala medier, men även hundratals transkriptioner av inspelade telefonsamtal, rapporterar den granskande italienska sajten the Post. 

I slutändan handlar det om att förbjuda rätten att strejka och kriminalisera de mer radikala facken i landet. Det här är ett försök att splittra arbetarklassen och förbjuda den att visa solidaritet. 

Giuseppe d’Alesio, facklig representant för SI Cobas i Neapel

Giuseppe d’Alesio ser en oroande utveckling även i södra Italien och säger att fackmedlemmar drabbas av rättsliga påföljder i samband med strejker och demonstrationer i Neapel. Giuseppe d’Alesio understryker att den italienska lagstiftningen, “il codice rocco”, använts sedan 1930-talet och präglas av sitt fascistiska arv. 

– Dessutom tar man inte fackets larm om missförhållanden på arbetsplatser på allvar. För varje strejk vi genomfört har vi också lämnat in anmälningar och stämt företag i Arbetsdomstolen. Det kan handla om att arbetare sparkas på grund av sitt fackliga engagemang eller om bristfällig säkerhet. Dessa anmälningar har istället förbisetts och ignorerats. Även efter demonstrationer har vi anmält när polisen agerat våldsamt, men inget har hänt. 

Det är heller inte första gången som SI Cobas fackliga organisatörer förses med fotboja. SI Cobas grundare Aldo Milani greps för fyra år sedan och satt under några dagar frihetsberövad i fängelse i Modena. Han frikändes senare i en rättsprocess. Även två av de andra nu gripna organisatörerna, Mohamed Rafat och Carlo Pallavacini, greps förra året.

–  I slutändan handlar det om att förbjuda rätten att strejka och kriminalisera de mer radikala facken i landet. Det här är ett försök att splittra arbetarklassen och förbjuda den att visa solidaritet. 

Andrea Iossa är lektor i arbetsrätt vid högskolan i Kristianstad, som i sin forskning fokuserar på arbetares villkor inom logistiksektorn. Han menar att anklagelserna från åklagarmyndigheten i Piacenza är högst problematiska och undergräver fackföreningarnas rättigheter. 

Andrea Iossa, lektor i arbetsrätt vid högskolan i Kristianstad Foto: Privat
Andrea Iossa, lektor i arbetsrätt vid högskolan i Kristianstad Foto: Privat

– Det är ett starkt ingripande från rättsväsendet i frågor som egentligen handlar om arbetsmarknadsrelationer. I anklagelserna framkommer det att organisatörerna inte skulle ha agerat i de representerade arbetarnas intresse. Åklagaren anklagar vidare fackföreningar på gräsrotsnivå för att försöka få “bättre” villkor än de som fastställs genom Italiens nationella kollektivavtal, och att facken därmed försöker kringgå avtalen genom konflikt. Det är märkligt att en åklagare uttalar sig om industriella relationer på det här sättet.

Andrea Iossa menar att husarresten av fackledarna i Piacenza bör sättas i samband med hur andra stridsåtgärder kriminaliserats inom logistiksektorn de senaste åren i Italien. 

Det högerradikala partiet Legas ledare Matteo Salvini, som under en period var inrikesminister, införde 2018 en ny lag som innebar ett förbud mot att blockera vägtrafik. Sådana blockader är en vanlig konfliktåtgärd för fack som är verksamma inom logistikbranschen. Blockaden av vägspärrar kan därför i dagens Italien leda till mellan ett till sex års fängelse. 

– Det här är en lag som uppenbarligen framförallt slår mot facken som organiserar logistikarbetare, där blockader av lastbilar och andra fordon med varor är en viktig stridsåtgärd, säger Andrea Iossa.

Gripandena av de fackliga organisatörerna har lett till stora protester både i Italien och internationellt. Förra helgen utlyste de båda fackföreningarna en gemensam demonstration i Piacenza. Där deltog tusentals personer, och även studenter och tillresta aktivister anslöt. Demonstrationer har hållits i flera europeiska städer, bland annat Aten, Hamburg, Berlin, Wien och New York.

Den 3 augusti kommer en domstol att ta ställning till åklagarens krav om att de fackliga organisatörerna ska vara fortsatt frihetsberövade, eller om de ska släppas fria i avvaktan på att domen faller.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp