Arbetarens dataskydds­policy

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Arbetaren försöker att ta ansvar för våra läsares integritet och rätt till privatliv. Vi arbetar hela tiden för att öka er trygghet och förbättra *.arbetaren.se. Bland annat genom att hela tiden arbeta för att minska den data vi samlar in och delar med oss av.

Detta innebär att vi inte bäddar in innehåll från tredjepartstjänster som övervakar dig och dina internetvanor – som till exempel Google Analytics, Facebook eller andra annonsverktyg. I den mån vi bäddar in material använder vi tjänster som erbjuder do not track-funktioner.

På många sajter är ”dela på Facebook-knappen” ett verktyg för Facebook att samla information om vad deras användare gör på andras webbplatser. Så är det inte på arbetaren.se. Samma sak gäller inbäddat material från t.ex. Youtube, Instagram och Twitter, varför vi undviker att bädda in material.  Vi bäddar dock in video med hjälp Vimeo, som endast använder kakor för att förbättra videospelarens funktion. 

Vi samlar inte mer uppgifter om dig än vad vi verkligen behöver, personuppgifter om våra prenumeranter och kunder, för att göra det möjligt för dessa att ha full tillgång till allt som ingår i prenumerationen.

Vi använder statistik- och analystjänster (Matomo) där vi själva äger den insamlade och anonymiserar informationen.

Vilka andra parter delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med:

  • Myndigheter om det är ett lagkrav.
  • Företaget The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) som hanterar vårt e-postregister.
  • Företaget Stripe som hanterar kortbetalningar.
  • Företaget Jaicom som hanterar vårt prenumerationsregister.

Vilka kakor använder *.arbetaren.se:

Kakor är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en besökares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att man får lagra kakor på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda webbplatsen. Vi använder inga andra kakor och lagrar eller spårar ingen personlig information med hjälp av kakor. Därför behöver vi inte heller besvära våra läsare med någon ”cookie-banner” för medgivande.

Nedan hittar du information om de kakor som kan komma att skapas i din webbläsare när du besöker *.arbetaren.se.

Kakor som används i vår webbshop 

Webbshoppen använder endast kakor för att hantera varukorgen och betalningen. Dessa kakor är nödvändiga för att på ett säkert sätt kunna erbjuda köp av prenumerationer på *.arbetaren.se

woocommerce_cart_hash

Denna kaka innehåller information om vad du har i din varukorg.

woocommerce_items_in_cart

Kakan innehåller information om din varukorg och vad du har i den. Utan denna kaka skulle du inte kunna göra ändringar i din varukorg innan betalning.

wp_woocommerce_session_*

Kakan innehåller ett unikt ID för varje kund som används för att veta vilken varukorg i databasen som tillhör kunden.

__stripe_mid (översätt)

This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information.

__stripe_sid (översätt)

This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information.

Kakor för prenumeranter

För de prenumeranter som valt att godkänna våra prenumerationsvillkor används följande kakor man valt att logga in på *.arbetaren.se.

wordpress_logged_in_*

Kakan används för att hålla användaren inloggad på webbsidan.

wordpress_sec_*

Kakan används för att skydda användaren mot intrångsförsök.

wordpress_test_cookie

Kakan används endast för att testa om användarens webbläsare kan hantera kakor.

Allmänt

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Arbetaren Tidnings AB är personuppgiftsansvarig. Arbetaren kontaktas i frågor rörande personuppgifter på telefon: 08-522 456 80 (måndagar kl. 10 – 13) eller e-post: [email protected]

Behandling av prenumeranters/kunders personuppgifter

Ändamål
– Distribution av webbtidning och pappersmagasin
– Fakturering, autogiro, bokföring, redovisning
– Hantera historik om order och betalsätt
– Hantera kundtjänstärenden
– Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)
– Utvärdera användningen av Arbetarens webb och tjänster

Laglig grund
– För att fullgöra avtal om prenumeration eller köp av tjänst

– Rättslig förpliktelse (gällande bokföring samt redovisning av prenumeranter för mätning av upplaga)

– Intresseavvägning (gällande behov att utvärdera användande av webbtidning och liknande, hantering av kundtjänstärenden, förnyelse av prenumeration eller tjänst)

Kategori av personuppgifter

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon, kontonummer, logginformation, användar-id, ip-adress, user agent-sträng.

Lagringstid

Arbetaren behandlar personuppgifterna så länge det behövs för ovan angivna ändamål under tiden prenumerationen varar. Efter avslutad prenumeration behålls uppgifterna i två år för att kunna upprätthålla kvalitet på Arbetarens statistik. Därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras förutom de personuppgifterna som måste sparas på grund av rättsliga förpliktelser, såsom exempelvis lagliga krav på att spara bokföring i sju år.

Behandling av intresserades personuppgifter

Ändamål
– Möjlighet till inloggning på digitala tjänster
– Distribution av nyhetsbrev
– Utskick av provexemplar
– Direkt marknadsföring

Laglig grund
Uttryckligt samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas.

Kategori av personuppgifter

Namn, adress, e-postadress, telefon, logginformation, användar-id, ip-adress, user agent-sträng.

Lagringstid

Arbetaren behandlar personuppgifterna så länge den intresserade lämnar samtycke till behandlingen.

Radering och registerutdrag

Du har, som användare, rätt att ta del av vilka uppgifter Arbetaren har sparat samt hur de behandlas.

Arbetaren ska på begäran av registrerad användare radera alla eller vissa av dennes behandlade personuppgifter. I de fall detta innebär att Arbetaren inte kan uppfylla förpliktelser enligt avtal eller liknande kommer Arbetaren informera om detta. Arbetaren kan i vissa fall utifrån rättsliga förpliktelser eller av berättigade intressen behöva spara vissa personuppgifter och kommer i dessa fall informera registrerade användaren om detta och radera de personuppgifter som inte behöver sparas.

Behandling av personuppgift med stöd i grundlag

Denna dataskyddspolicy gäller inte i den mån det skulle inkräkta på Arbetarens grundlagsskyddade rättigheter enligt Tryckfrihetsförordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen.

Ändring av dataskyddspolicy

Arbetaren har rätt att när som helst uppdatera denna dataskyddspolicy för att spegla våra tjänster. Arbetaren ska vid större ändringar med rimligt varsel underrätta registrerade användare om ändringar i dataskyddspolicyn. 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast den 19 januari 2021.

Klagomål

Registrad användare som anser att Arbetarens behandling av personuppgifter bryter mot förordningen har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.