24 februari, 2017
22 februari, 2017

Den könssegregerade arbetsmarknaden

Som vi rapporterat om i Arbetaren planeras strejker inför Internationella kvinnodagen den 8 mars såväl i Sverige som på många andra håll i världen. Den strukturellt ojämlika könsordningen gör att kvinnor finns i underordnade positioner och har sämre hälsa och villkor än män. Trots det har fokus under de senaste decennierna riktats bort från kraven på en progressiv omfördelning av ekonomiska resurser, hävdade Mikael Ljung i en radarartikel från 2014, som vi här återpublicerar.

17 februari, 2017
15 februari, 2017