Ledare

Per-Anders Svärd om nationalkonservativa, retoriska trick
Montage, Arbetarens reporter Vendela Engström och vik. tf. chefredaktör står inklippt framför en grupp officerare
Emil Boss och bakgrundsbild med Velove-logga
Kollage: Skribenten Per-Anders Svärd står framför en bilindustri och Elon Musk står till höger i bakgrunden
Arbetarens tillförordnade chefredaktör Amalthea Frantz om arbetsplatsolyckor.