05 juli, 2019
29 maj, 2019
03 maj, 2019
27 mars, 2019
16 januari, 2019
21 december, 2018
14 november, 2018
17 oktober, 2018
28 september, 2018
12 september, 2018
Radar

Att dräpa hormonernas herre

Testosteron rex är boken som vill göra upp med fablerna om det manliga könshormonet. Mot antagandet att könsskillnaderna är essentiella ställer psykologen Cordelia Fine tesen att kön bör förstås som en komplicerad mosaik av många olika egenskaper och faktorer – inklusive vår kulturella och sociala omgivning. Per-Anders Svärd läser ett framgångsrikt frontalangrepp på testosteronmyten – men saknar resonemangen om grunderna till vårt samhälles ojämlikhet.