27 maj, 2020
15 april, 2020
13 mars, 2020
14 februari, 2020
10 januari, 2020
Ledare

Motståndet avgör du i dag

Som en motsats till totalitarismen ställs ofta den liberala demokratin. I sådana samhällen råder folkstyre, fri opinionsbildning och respekt för mänskliga rättigheter. Samtidigt finns det besvärande likheter mellan regimtyperna. Hit hör inte minst de stora klyftorna mellan de privilegierade eliterna och folkets flertal. Hit hör också den utbredda passiviteten bland medborgarna – en passivitet som för den liberala demokratins del inte orsakas av ett direkt hot om våld, men ändå manifesteras i lågt valdeltagande, sjunkande facklig organisationsgrad och ett svagt engagemang i föreningslivet.

25 december, 2019
22 november, 2019
25 oktober, 2019
20 september, 2019
30 augusti, 2019