Artikel 1 av 3

Båda hamnfacken riktar kritik mot APM Terminals

Transportklubben och Hamnfyran anser att APM Terminals missbrukar inhyrningen i Göteborgs containerhamn. Enligt båda facken har ett nytt bemanningssystem inneburit försämringar för all personal och lett till att inhyrda inte vågar slå larm om säkerhetsbrister.

Inrikes
Hamnarbetarförbundet och Transport är överens om att APMT bryter mot kollektivavtalet och tar in för stor andel rörlig extrapersonal.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Hamnentreprenören APM Terminals i Göteborgs containerhamn bryter mot andemeningen i kollektivavtalet. Det anser Transportklubben som är starkt kritiska mot hur inhyrning används av arbetsköparen.

– De har bytt ut tidigare fast personal mot bemanningsanställda. När omsättningen nu återhämtat sig har de inte anställt mer folk utan tagit in fler bemanningsanställda istället, säger Daniel Börjesson, ordförande i Transportklubben i hamnen.

Enligt kollektivavtalet med Transport ska minst 80 procent av arbetsstyrkan utgöras av fast bemanning, medan 20 procent kan vara rörlig extrapersonal. Men enligt fackklubben utgörs nu 40 procent av inhyrda från bemanningsföretaget Adecco. För en gång skull är de två facken i hamnen överens om beskrivningen.

– Jag håller med Transport där, det är problematiskt ur flera vinklar. I vissa perioder har vi haft ännu fler, runt årskiftet hade vi över 60 procent, säger Peter Annerback, ordförande för Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamnfyran.

Daniel Börjesson säger att klubben protesterat mot de höga nivåerna, men att APM Terminals förklarat att det inte går. Företaget ska ha sagt att återanställning av någon av de 80 personer som sades upp i augusti förra året skulle innebära att fler det blev fler Hamnarbetarförbundare i hamnen. Det skulle, enligt argumentationen, inte vara bra för kunderna.

– Arbetgivaren skyller på att det kan förekomma konflikter för att vissa inte är har fredsplikt. Jag förstår hur arbetgivaren tänker, men tycker inte att det håller, säger Daniel Börjesson.

Extrainkallad personal i hamnen är inget nytt. Den så kallade ”blixtkåren” har traditionellt utgjort en rörlig del av arbetsstyrkan. Facken har accepterat modellen eftersom det varit reglerat med turordningslistor, högre lön och kunnat leda till fastanställning.

Men hösten 2017 avskaffade bolaget modellen till förmån för inhyrning. Enligt båda facken har det nya systemet, även om det skötts enligt avtal, inneburit försämringar för både den fasta och rörliga personalen.

Vi vet att folk inte säger till om de kör sönder maskiner och kranar för att man är rädd att inte få komma tillbaka dagen efter.
Peter Annerback, ordförande för Hamnfyran

Sedan Hamnarbetarförbundet slängdes ut från skyddsarbetet bär Transport hela ansvaret från arbetarsidan säger att de fått rapporter från inhyrda om att de inte vågar slå larm om säkerhetsbrister. Det är också något som, enligt Hamnfyran blivit märkbart.

– Så är det, det vet alla om. Det är ett jätteproblem särskilt för Transport. Vi vet att folk inte säger till om de kör sönder maskiner och kranar för att man är rädd att inte få komma tillbaka dagen efter. Det är inget unikt i hamnen, det följer med inhyrningen, säger Peter Annerback.

Men han stämmer också in i den kritik som Transport nu riktar mot bemanningsföretaget Adecco. Företaget är bundet av LO:s bemanningsavtal och ska därför betala ut garantilön, även om den anställda inte bokats in för jobb. Men enligt Daniel Börjesson försöker bolaget medvetet komma undan att betala, bland annat genom att utnyttja ett undantag i avtalet.

Huvudregeln är att bemanningsföretaget ska anställas tillsvidare, men om personen har en annan huvudsaklig inkomst kan de timanställas. Då behöver bara en del av, respektive ingen, garantilön betalas ut.

Vi hävdar att alla som inte har annan sysselsättning till hundra procent borde vara tillsvidareanställda.
Daniel Börjesson, ordförande i Transportklubben i Göteborgs containerhamn

Men båda facken vittnar om att medlemmar inte anställts tillsvidare, trots att de inte har något annat jobb. Det är något som Transport nu vill sätta stopp för.

– Vi håller på med förhandlingar om detta just nu både lokalt och centralt. Vi hävdar att alla som inte har annan sysselsättning till hundra procent borde vara tillsvidareanställda, säger Daniel Börjesson.

Klubben riktar också kritik mot vad de uppfattar vara ett annat sätt att komma undan att betala garantilön, även för de tillsvidareanställda. Genom att exempelvis erbjuda en småbarnsförälder ett omöjligt pass tvingas den anställda att tacka nej, vilket i sin tur innebär förlorad rätt till garantilön.

Läs APMT:s bemötande av kritiken här och Adeccos här.

Artikel 2 av 3

APMT: ”Vi måste avvika från avtalet”

Facken i Göteborgs hamn anklagar hamnentreprenören APM Terminals, APMT, in mer än dubbelt så många som kollektivavtalet medger. Det är något som hamnföretaget bekräftar och uppger förklaringen att det är nödvändigt eftersom Hamnarbetarförbundet inte har fredsplikt.

Inrikes
"Vi har ett oerhört behov att ha en hög flexibilitet", säger APM Terminals HR-chef.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Enligt rådande kollektivavtal i Göteborgs containerhamn ska 80 procent vara fastanställda och högst 20 procent får utgöras av rörlig arbetskraft. Trots det har företaget under en längre tid haft en inhyrningsprocent på över det dubbla, men inte återanställt någon av de som fick gå i augusti förra året.

Vi hoppas mycket på förslaget på lagändring.
Anna Bergqvist, APM Terminals HR-chef

Nu svarar APM Terminals HR-chef, Anna Bergqvist, på den fackliga kritiken.

– Vi har ett oerhört behov att ha en hög flexibiliet. Det som påverkat kunderna är att det inte finns fredsplikt på arbetsplatsen. Vi hoppas mycket på förslaget på lagändring som fortsätter arbetas med, men som inte trätt ikraft, säger hon.

Enligt Transport så bryter ni mot kollektivavtalet som rekommenderar max 20 procent rörlig bemanning. Hur ser ni på det?

Det stämmer att det finns en andemening som är en rekommendation. Vi har nära samarbete med Transport där vi håller de i loopen om hur det utvecklas. Vi har inga invändingar mot avtalet, men vi anser att vår sitation inte är normal, därför måste vi avvika från det i den här situationen, säger Anna Bergqvist.

Anna Bergqvist.
Foto: APM Terminals

Vad är det som gör er situation onormal?

– Historiken som varit på arbetsplatsen när volymerna gått ned så kraftigt och våra kunder påverkas av risken för fortsatta konflikter eftersom det inte råder fredsplikt på arbetsplatsen.

Det anser inte Transport vara ett tillräckligt argument för att bryta mot deras avtal.

– Vi anser att vi har omständigheter kopplade till vår situation som gör att vi för närvarande avviker från de rekommenderade nivåerna.

Transport säger också att ni har hänvisat till att ni inte vill anställa fler Hamnarbetarförbundare. Stämmer det?

– Det var märkligt. Den dialogen har vi inte haft med dem. Den dialog vi har haft är att volymerna inte är tillfredställande och att kunderna är rädda för nya konfliktåtgärder.

Både Hamnarbetarförbundet och Transport anser att säkerheten blir lidande på grund av att de inhyrda inte vågar anmäla brister. Finns det en sådan risk?

– Nej, det är inte vår uppfattning. Har man funderingar kan man gå till teamledaren, onsite-managern eller skyddsombud. Det finns många alternativ om man inte vill ta upp det med sin chef, säger Anna Bergqvist.

Artikel 3 av 3

Adecco: ”De har inte belägg för sina påhopp”

Båda facken i Göteborgs hamn anser att bemanningsföretaget Adecco medvetet försöker undvika att betala ut garantilön åt sina anställda. Men enligt Niklas Evheden, ansvarig kontorschef, är anklagelserna grundlösa.

Inrikes
Både Transport och Hamnarbetarförbundet i hamnen anser att företaget brutit mot avtalets regler för timanställda.
Foto: Thomas Winje Öijord /TT

Som tillsvidareanställd på ett bemanningsföretag som skrivit under LO:s avtal för branschen har du rätt till en garantilön när du inte fått ett uppdrag. Men Transportklubben i Göteborgs containerhamn hävdar att bemanningsföretaget medvetet försöker runda avtalet för att slippa betala.

– Det är ju en väldigt konstig vridning som de gör. Vi följer det bemanningsavtal som finns. Under den tid man inte är utbokad på andra uppdrag utgår garantilön, säger Niklas Evheden, ansvarig kontorschef på Adecco.

Enligt avtalet behöver inte företaget betala garantilön för timanställda, men för att anställa på timme krävs att personen har en annan huvudsysselsättning. Men både Transport och Hamnarbetarförbundet i hamnen anser att Adecco timanställt personer som saknar annat jobb.

Det är inte alltid man får arbeta de tider man skulle vilja.
Niklas Evheden, ansvarig kontorschef på Adecco

Enligt Transport har dessutom företaget vägrat lämna ut anställningsbevis.

– Vid kunders tillfälliga toppar och behov följer vi upp med de som har en annan huvudsaklig anställning, eller är studerande. Jag har själv suttit med Transport där vi visat upp intyg, och skickat intyg till Transport för att styrka att de har annan sysselsättning. De har inte belägg för sin påhopp, säger Niklas Evheden.

Enligt Transport ringer ni medvetet in småbarnsföräldrar vid obekväma arbetspass så att de måste tacka nej.

– Vad man måste komma ihåg är att man har anställning som ambulerande konsult säger Niklas Evheden och fortsätter:

– Man har arbetsskyldighet på de områden där vi har behov. Det är inte alltid man får arbeta de tider man skulle vilja. Men vi månar om att ta hand om våra medarbetare och inte försvåra för dem.