Kommentar

Arbetarens vikarierande chefredaktör Vendela Engström, bakgrund i form av olika nummer av tidningen Arbetaren.
Rasmus Paludan, Sara Skyttedal, Jan Emanuel och Alexander Bard i Folklistan
Det stormar i Liberalerna efter avslöjandet om Sverigdemokraternas trollfabriker
Liberalernas Fredrik Malm om Palestina