Artikel 1 av 2

Sveriges Hamnar går till hårt angrepp mot fack

Arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar fråntar Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter över hela landet. Från och med den 1 april riskerar flera hamnar stå utan fungerande skyddsorganisation.

Inrikes
För fackavdelningarna i Halmstads hamn kommer arbetsköparens nya policybeslut som en överraskning då samarbetet fungerat utan konflikt.
Foto: Anders Andersson/TT

Från och med den 1 april riskerar flera hamnar i Sverige att stå utan fungerande skyddsorganisation. Nu forcerar arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar igenom sitt nästan årsgamla policybeslut om att skära ned Hamnarbetarförbundets fackliga rättigheter till lagens minimum.

På måndagen fick de anställda i hamnen i Halmstad beskedet i matsalen.

Paul Karlsson.
Foto: Privat

– HR-chefen ställde sig i matsalen. De sade att vi inte längre kommer att ha facklig tid och inte bli kallade till förhandling. Vi kommer inte ha skyddsombud och inte heller ha facklokal. Vi är majoritet i hamnen, men nu utestängs vårt skyddsombud, vilket får säkerhetskonsekvenser, säger Paul Karlsson, ordförande i förbundets avdelning i Halmstad.

Redan för ett år sedan antog arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar policyn att enbart det kollektivavtalsbärande facket skulle få åtnjuta fackliga rättigheter utöver lagens lägstanivå. Policyn antogs efter att APM Terminals i Göteborgs containerhamn börjat tillämpa regeln. Hittills har dock inte medlemsföretagen följt den.

Men enligt uppgift till Arbetaren ska Sveriges Hamnari slutet av förra året ha satt en deadline för medlemmarna för policyns införande till den 1 april.

Vi har bemannat skyddsorganisationen med 13 man.
Christian Thernström, kassör i Hamnarbetarförbundets avdelning i Karlshamn

Hamnarbetarförbundet och Transport bedöms vara ungefär jämbördiga i medlemsantal i hamnarna, med vardera fack i majoritet på olika ställen i landet. För Hamnarbetarförbundet som fack är det förstås ett hårt slag att förlora sin fackliga utgångspunkt.

Christian Thernström.
Foto: Åsa Thernström

Men de avdelningar Arbetaren har pratat med är mest oroliga för vilka effekter det plötsliga införandet kommer att få på arbetsmiljöarbetet i de hamnar där Hamnarbetarförbundet är i absolut majoritet.

En av dem är Karlshamns hamn där Christian Thernström är kassör i avdelningen. Han säger att i Karlshamn är, bland de fastanställda, enbart 5-6 medlemmar i Transport. Resten, ett sextiotal, är medlemmar i Hamnarbetarförbundet.

– Sedan ett halvår har Transport haft en klubb här. De har inget utbildat skyddsombud, men har sagt att de ska utbilda ett nu. Det är ett ombud. Vi har bemannat skyddsorganisationen med 13 man, säger han.

Det kommer att lägga ett enormt ansvar på de här individerna som är medlemmar i Transport. Det är jävligt oansvarigt och förmätet.
Erik Helgeson, hamnarbetare och ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse

Införs policyn mangrant kommer det innebära att i tolv av Sveriges hamnar kommer majoriteten av arbetarna vara utestängda från kollektiva förhandlingar och skyddsarbete. Kanske blir situationen som mest problematisk i den så kallade Roro-hamnen i Göteborg, Sveriges näst största hamn. Där fick de omkring 300 medlemmarna i Hamnarbetarförbundet på torsdagen reda på att ansvaret för skyddsarbetet nu övergår till Transports omkring 15 medlemmar.

Där arbetar Erik Helgeson, som även är ledamot i förbundsstyrelsen.

– Det blir ju bara helt sjukt. Det kommer att lägga ett enormt ansvar på de här individerna som är medlemmar i Transport. Det är jävligt oansvarigt och förmätet. Företaget är beroende av att samverka med sin personal, vad de gjort nu är att utesluta 90 till 95 procent av arbetsstyrkan från skyddsarbetet. Det kommer ju aldrig att fungera. Man använder sin egen personal i ett storpolitiskt spel, säger han.

Erik Helgeson misstänker, som alla de avdelningsrepresentanter som Arbetaren pratat med, att det plötsliga införandet rör sig om en provokation från Sveriges Hamnar. Det är bara drygt en månad kvar till arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons utredning om en eventuell inskränkning av strejkrätten ska lägga fram sitt förslag.

Erik Helgeson säger att han misstänker att Sveriges Hamnar, genom att frontalangripa hela förbundet, vill provocera fram en storstrejk som ska påverka utredningen att frånta Hamnarbetarförbundet strejkrätten.

– De vill ha den här konflikten nu för att rama in så att de kan bärga hem en ändring i strejkrätten. Det kommer de inte få. Det kanske slutar med en nationell strejk i hamnarna, men inte nu, säger han.

Björn Alvengrip.
Foto: Hallands Hamnar

I både Karlshamn och Halmstad förvånades avdelningarna över deras arbetsköpares beslut. Ingen av hamnarna har någon konfliktfylld modern historia och avdelningarna upplever att de kunnat komma överens med de respektive ledningarna.

När Arbetaren ringer upp vd:n för Hallands Hamnar, som äger hamnen i Halmstad, vill Björn Alvengrip inte svara på frågor. Han hänvisar i stället till Sveriges Hamnars vd, Joakim Ärlund, detta trots att han själv är ordförande i arbetsköparorganisationens styrelse.

– Det är inte något beslut som fattats enkom av Hallands Hamnar. Jag kommer inte att lämna några kommentarer, säger Björn Alvengrip.

Fast du är ju vd för hamnbolaget som ska driva igenom förändringen?

– Jag har sagt att jag inte kommer kommentera.

Hur kommer det sig att du inte kommer det?

– Det kommer jag inte kommentera

Läs Joakim Ärlunds svar på Arbetarens frågor här.

Artikel 2 av 2

Sveriges Hamnar: ”De får uppvakta Transport”

Flera svenska hamnar riskerar att från och med den 1 april stå utan skyddsorganisation efter Sveriges Hamnars policyförändring. Men enligt Joakim Ärlund, vd för arbetsköparorganisationen, är det riskfritt. Han anser det inte heller problematiskt att majoriteten av de anställda i tolv av Sveriges hamnar kommer att förlora sitt inflytande.

Inrikes

Sedan i slutet av förra veckan har hamn efter hamn i Sverige fått besked om att nu enbart ett av hamnens fack har rätt att utse skyddsombud och förhandla kollektivt. I flera hamnar, där Hamnarbetarförbundet organiserar 80 procent eller mer, innebär det att skyddsorganisationerna på uppåt 13 personer, nu ska skötas av minoritetsfacket. Trots att de inte ens har tillräckligt många medlemmar på arbetsplatsen för att fylla tomrummet.

Det är att spela spel med säkerheten i en farlig bransch anser Hamnarbetarförbundet. Men Joakim Ärlund, vd för arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar som genomdrivit förändringen håller inte med.

– Arbetsmiljöansvaret är exakt detsamma som om en månad. Arbetgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Däremot finns det en skyldighet att samverka med fackförening i arbetsmiljöfrågor. Där kommer transport behöva steppa upp och delta i större utsträckning. Där kommer ansvaret falla på transport, säger han.

Så riskerna ökar inte med avskaffade skyddsronder och riskbedömningar?

– Nej, jag ser inte risk i den riktningen. Riskbedömningarna gör arbetsgivaren i samverkan med facket. I det fall man kan göra det med någon i Transport, då har man uppfyllt sin skyldighet.

Vår policy handlar om att följa lagen och lagen handlar om hela Sverige.
Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar

Policybeslutet att skära Hamnarbetarförbundets fackliga rättigheter till lagens lägstanivå antogs av Sveriges Hamnar för ett år sedan. Men tills nu har den inte börjat införas.

Enligt Joakim Ärlund har medlemsföretagen fått det här kvartalet ut att implementera det nya sättet att förhålla sig till Hamnarbetarförbundet. Arbetarens uppgifter om att medlemsföretagen strax innan årskiftet fick ett ultimatum om införande eller uteslutning, säger han sig inte känna till. Men han ger ändå samma besked.

– Vår policy handlar om att följa lagen och lagen handlar om hela Sverige. Det gäller alla våra medlemsföretag. Är man medlem i en organisation och inte vill ställa upp på dess beslut, då kan det vara svårt att fortsätta vara medlem, säger han.

Joakim Ärlund.
Foto: Press

Från Hamnarbetarförbundets sida misstänker man att ni vill provocera fram en storkonflikt för att kunna påverka strejkrättsutredningen. Hur ser du på det?

– Jag tycker det låter konspiratoriskt. När beslutet fattades fanns det ingen utredning på något bord. Jag ger inte så mycket för den teorin.

I flera hamnar i Sverige har Hamnarbetarförbundet absolut majoritet. I den göteborgska ”Roro-hamnen” är 300 av de anställda med i Hamnarbetarförbundet. Transport har å sin sida bara upp emot 15 medlemmar. I Karlshamn och i Halmstad har Hamnarbetarförbundet en 80-procentig anslutningsgrad.

Blir det inte en märklig situation när en så stor majoritet av de anställda inte kan representeras kollektivt?

– Tycker man det är märkligt tycker man också att lagstiftningen är märklig. I så fall får väl de på arbetsplatsen uppvakta Transport. Som anställd kan man alltid ju också prata med sina arbetsgivare i vilken fråga som helst. Så ser lagstiftningen ut. För oss är det viktigt att upprätthålla den svenska arbetsmarknadsmodellen och göra som man gör på resten av arbetsmarknaden, säger Joakim Ärlund.

Joakim Ärlund intervjuades av Arbetaren redan för ett år sedan i frågan.