Inrikes #10/2022

Efter avtals­shopp­ing­en: Elektrikernas avtal tillämpas inte

Montage: Tingvalla-Bro:s avtal, Verisure-bil, Elektrikerförbundare i varseljacka och Blå-Gul Fackförenings avtal
Arbetarens genomgång visar att fyra avtal hittills inte har tillämpats av företagen. Foto: Axel Green, Jonas Eriksson

Avtalsshopping skulle inte bli ett problem med de sedan 2019 förändrade strejkrättsreglerna, men sedan dess har Arbetaren kunnat rapportera om sju fall. Fem av dem har drabbat Elektrikerförbundet. Men trots att avtal till slut tecknats har de inte tillämpats. Med en ny överenskommelse och en stämning hoppas Elektrikerna kunna få till ändring.

Sedan strejkrättsreglerna ändrades i augusti 2019 har LO/TCO-rättsskydd upplevt en oroande ökning av fall där LO-fack fått sina kollektivavtal nobbade för andra facks, situationer som beskrivits som ”avtalsshopping”. Arbetaren har kunnat rapportera om sju sådana fall, varav fem av dem berört Elektrikerförbundet, SEF.

Men trots att samtliga företag i slutändan, efter fackliga stridsåtgärder, tecknat förbundets avtal visar Arbetarens genomgång att fyra av dem hittills inte har tillämpats av företagen. När det gäller det sista vill eller kan ingen av de inblandade skapa klarhet.

– Tar du vilka förändringar som helst i stridsrätten, vilket är vår sista utväg, så får det konsekvenser. Det är det vi har att ta till när det tar stopp och varje inskränkning är ju besvärlig, säger Michael Clysén, regionchef på Elektrikerförbundet mitt.

Att det är facken som sinsemellan drar gränserna för vilket kollektivavtal som ska gälla i vilken bransch, har varit ett huvuddrag i den svenska modellen. Att ett företag ensidigt väljer vilket avtal de vill teckna med vilket fack, det facken kallar ”avtalsshopping”, har sedan 1930-talet varit en relativt ovanlig företeelse i Sverige. Vid de fåtal gånger som en arbetsköpare gått emot den principen har facken kunnat vidta stridsåtgärder för att tvinga motparten tillbaka på banan.

I samband att regeringen införde inskränkningar i strejkrätten 2019, varnade arbetsmarknadsexperter för att de nya reglerna skulle kunna leda till ökad avtalsshopping. Varningen avfärdades av såväl LO, Svenskt Näringsliv och dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Men bara under de senaste två åren har Arbetaren kunnat rapporterat om fem tillfällen då Elektrikerförbundets krav på avtal nobbats av nytecknade avtal med andra fack, enligt förbundet för att avtalsshoppa.

Michael Clysén, regionchef på Elektrikerförbundet mitt Foto: Privat
Michael Clysén, regionchef på Elektrikerförbundet mitt Foto: Privat

Michael Clysén säger att han visserligen varit med om olika försök att komma undan avtalsshopping tidigare, men att han under senare år märkt en attitydförändring hos företagen.

– Det är ett problem vi har. Som tar tar sig nya uttryck och nya former. Det är mer så att arbetgivare som vi tar kontakt med nu säger ”varför ska ni komma och säga vad vi ska teckna för avtal?”

I april 2020 begärde Elektrikerförbundet att larmföretaget Hometec Security GBG, en franchisetagare till Verisure, skulle teckna kollektivavtalet, där även Seko är en part, för larmmontörerna. Men i juli fick de beskedet att det inte blir något för nu fanns avtal med Unionen istället.

Efter uppmärksammade stridsåtgärder och anklagelser om avtalsshopping backade företaget och skrev under Elektrikernas avtal, men deklarerade samtidigt att de inte hade för avsikt att tillämpa det. Det har de inte heller gjort.

I december samma år utbröt en konflikt på en annan franchisetagare till Verisure, i Stockholmsområdet. Samma mönster upprepades och kollektivavtal tecknades på våren 2021. Inte heller här tillämpas avtalet idag. 

– Vi har de lagmässiga rättigheterna, men kollektivavtalsmässigt har vi det inte. Så allt som har med medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen gäller så de har skyldigheter att hålla oss informerande och vi får säga vad vi tycker. Ibland lyssnar de, ibland inte, säger Patrik Ericsson, ombudsman för SEF region mitt.

Men Arbetarens genomgång visar att det problemet för Elektrikerna är större än tidningen tidigare rapporterat. Verisure är en företagsgrupp bestående av sammanlagt ett 15-tal företag och franchisetagare. Men trots att kollektivavtal nu tecknats med Elektrikerna, även för moderbolaget, tillämpas det inte någonstans i koncernen. 

”Den personalgrupp SEF menar ska organiseras hos dem har i dagsläget bra villkor under Unionens avtal, som exempel en snittlön på cirka 29 400 kr vilket med marginal överstiger den nivå som fastställs i kollektivavtal med SEF. Vår inställning, vilken stärkts över tid, är att detta snarare handlar om en gränsdragningskonflikt mellan två fackförbund.”, skriver Verisures vd Daniel Särefjord i ett mejl till Arbetaren.

Elektrikerna har hela tiden hävdat att deras avtal ska tillämpas för larminstallatörerna, men Verisure, deras franchisetagare, arbetsköparorganisationen Almega och fackförbundet Unionen har konsekvent hävdat motsatsen.

Den 8 mars lyfts frågan i Arbetsdomstolen gällande specifikt Hometec Security, men Elektrikerna hoppas på att en dom i deras fördel ska få effekter på hela larmbranschen.

I början av 2021 krävde Elektrikerförbundet att det expanderande solelsföretaget HPSolartech skulle teckna kollektivavtal. Men företaget svarade att det inte var aktuellt eftersom de endast hade säljare, tjänstemän, anställda och redan hade avtal med Unionen, ett avtal som av flera arbetsköpare tycks upplevas som ”enklare”. Men Arbetarens granskning visade att företaget samtidigt sökte ”installationselektriker” på sin hemsida. Ur facklig synvinkel rörde det sig om avtalsshopping. Efter stridsåtgärder från förbundet gick företaget i juli med på att teckna Elektrikernas avtal.

När Arbetaren nu försöker ta reda på hur det verkligen gått stöter tidningen på patrull och någon säker uppgift går inte att få fram trots 30-talet mejl och telefonsamtal under två veckors tid. Från Elektrikernas håll ges slutligen beskedet att förbundet inte har några medlemmar på företaget, huruvida avtalet tillämpas eller inte vet de inte och kan heller inte ta reda på. Inte heller Unionen säger sig ha kännedom om Elektrikernas avtal tillämpas, även deras eget avtals framtid är oklar sedan företaget ämnar byta arbetsköparorganisation.

De enda som med säkerhet vet vilket avtal de tillämpar är arbetsköparen själva. Men där är det totalstopp med beskedet ”inga kommentarer”. Trots upprepade försök är slutsvaret från företagets operativa chef:

”Svaret är fortsatt att vi inte diskuterar våra avtal med media och därför inte har någon ytterligare kommentar.”

Men av de fall av anklagelser om avtalsshopping som Arbetaren rapporterat om är kanske två de mest uppseendeväckande. Detta eftersom de involverar två fackföreningar, vilka experter i Arbetaren bedömt agera som ”gula fackföreningar” i syfte att hålla Elektrikerförbundets avtal borta. 

I juni 2021 vidtog Elektrikerförbundet stridsåtgärder mot elfirman Tema Elektro med krav på kollektivavtal. Företaget ville inte teckna avtalet då de redan hade ett avtal med Blå-Gul Fackförening, en nystartad förening som leds av företagsägarens far. Enligt fackordföranden tecknades avtalet med intentionen att förhindra Elektrikerförbundet från att teckna avtal och påverka pensionsvillkoren. Företaget tecknade slutligen avtal med Elektrikerna i augusti 2021, men tillämpar det inte idag. Men Blå-Gul Fackförening-fallet var inte först.

Det ligger på förbundsnivå nu. Jag vet bara att det pågår en dialog mellan parterna om att tillämpa avtalet. Vi har hävdat att de ska tillämpa det och de vill inte, men det har blivit en förändring där förbundet och företaget har en dialog med varandra i alla fall.

Patrik Ericsson, Elektrikerförbundet

I december 2019 meddelade solelsföretaget Svea Renewable Solar Elektrikerförbundet att diskussionerna om att teckna avtal som pågått sedan 2017 var över. I ett mejl som Arbetaren tagit del av skrev företaget rakt ut att de ”valt” ett alternativ som var mer ”flexibelt”. Alternativet var det, i fackliga sammanhang ökända, Tingvalla-Bro fackförening.

Efter varsel om stridsåtgärder tecknade företaget, i februari 2021, avtal även med Elektrikerförbundet. Men dagen innan skrevs ett tillägg i avtalet mellan Tingvalla-Bro och företaget med formuleringar som stänger Elektrikerförbundet ute från att påverka villkoren. Formuleringarna utnyttjar ändringarna i Medbestämmandelagen som tillkom med strejkrättsinskränkningen 2019. Svea Solar tillämpar idag inte heller Elektrikerförbundets avtal.

Patrik Ericsson, ombudsman på Elektrikerna region mitt
Patrik Ericsson, Elektrikerförbundet Foto: Diana Oldenburg

– Det ligger på förbundsnivå nu. Jag vet bara att det pågår en dialog mellan parterna om att tillämpa avtalet. Vi har hävdat att de ska tillämpa det och de vill inte, men det har blivit en förändring där förbundet och företaget har en dialog med varandra i alla fall, säger Patrik Ericsson.

På måndagen, efter intervjun med Patrik Ericsson, meddelade Elektrikerförbundet att en ny överenskommelse är på plats. Efter mer än ett år utan inflytande över villkoren för sina medlemmar ska ett korrigerat avtal med Elektrikernas tillämpas som förstahandsavtal, enligt Elektrikernas pressmeddelande. Men det dröjer till i maj i år innan det börjar gälla. 

– Efter långa förhandlingar, och otaliga träffar, säkert ett 50-tal, så har vi nått en uppgörelse, något vi är väldigt glada över, säger Petter Johansson, ombudsman vid Elektrikerförbundets förbundskontor till tidningen Elektrikern.

Till samma tidning uttalar sig även Svea Solars personalchef Maria Bäckström.

– Vi är mycket nöjda med uppgörelsen och tror att den kommer att möta såväl branschens som de anställdas behov av ett väl fungerande kollektivavtal, säger hon till Elektrikern.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga