Inrikes #4/2022

Tema Elektro tecknade avtal med faderns fack

Lena Nersing läser en ritning, tv. kollektivavtalet
Blå-Gul Fackförenings avtal förbjuder inte bara sympatiåtgärder, utan också att säga upp avtalet med hot om strejk. Foto: Privat, Arbetaren

Konfliktdrabbade Tema Elektro i skånska Blentarp har anklagats för att ha försökt avtalsshoppa bort Elektrikernas avtal med hjälp av ett gult fack. Det är en anklagelse som tillbakavisats av både fack och arbetsköpare. Nu kan Arbetaren avslöja nya detaljer: fackordföranden och delägare i bolaget är far och dotter.

I somras stormade det kring elinstallationsföretaget Tema Elektro i skånska Blentarp sedan företaget motsatt sig teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Enligt företaget fanns redan ett avtal med den då okända Blå-Gul Fackförening. Situationen liknar den som särskilt Elektrikerförbundet funnit sig i tidigare, sedan de förändrade strejkrättsreglerna. Något som tidningen Flamman var först med att rapportera. 

Både fack och arbetsköpare avfärdar anklagelser om att vara en gult fack, det vill säga ett fack med koppling till och som arbetsköparen har inflytande över. Men nu kan Arbetaren avslöja ytterligare detaljer.

Kollektivavtalet med Blå-Gul Fackförening är framförhandlat mellan Bo Nersing, fackets ordförande och Lena Nersing, företagets vice vd, parterna är far och dotter. Avtalet, som Arbetaren tagit del av, förbjuder inte bara sympatiåtgärder utan också att säga upp avtalet med hot om strejk. 

– Det betyder att man pratar färdigt om hur löner och arbetsvillkor ska vara. Man reser sig inte från bordet och säger ”får vi inte igenom det här så strejkar vi”. Eller ”om ni försöker tvinga fram de här pengarna blir det lock-out”. Det ska inte kunna hända. Är det någon som skulle vara väldigt missbelåten med villkoren, så slutar man istället, säger Bo Nersing. 

Sympatiåtgärdsförbudet kommer, enligt Bo Nersing från dottern och företagets vd, hennes make. Att förbudet infördes var ett krav för att få igenom en olycksfallsförsäkringslösning på heltid, berättar han.

Däremot var skrivningen om förbud mot stridsåtgärder i samband med avtalsuppsägning eller löneförhandling hans egen idé och dessutom hans egen formulering. Men även om förbuden kraftigt kringskär fackens påtryckningsmöjligheter för att få igenom sina villkorskrav, innebär det inte att facket ska kallas ”gult,” anser Bo Nersing. Inte heller anser han att familjerelationen mellan parterna innebär något inflytande över facket. 

– Oberoende är viktigt, om man med oberoende menar att arbetsgivaren inte kan påverka vad man förhandlar om. Det ska komma självständiga krav från föreningen och om det är rimligt ska de hörsammas av arbetsgivaren.

När du ställer frågan är det som att det är pappa och dotter har kommit överens om saker och ting. Så har det inte gått till. Det är en fackförening med företrädare och en arbetsgivare med företrädare.

Lena Nersing

Hur oberoende kan man vara, som far, när man tecknar avtal med dotterns företag?

– Vi pratar nu om personlig integritet och det är inte min sak att avgöra. Det får resten av styrelsen ha synpunkter på. Jag känner mig oberoende. Föreningen är hela styrelsen och där är jag klar minoritet. Jag ser inte den risken, säger Bo Nersing.

Även Lena Nersing nekar till att familjerelationen skulle ha någon påverkan, eller att Blå-Gul Fackförening ska betraktas som ett gult fack.

– När du ställer frågan är det som att det är pappa och dotter har kommit överens om saker och ting. Så har det inte gått till. Det är en fackförening med företrädare och en arbetsgivare med företrädare, säger Lena Nersing och fortsätter:

– Vi anser inte att vi har slutit avtal med en gul fackförening. Vi har inget inflytande över den här fackföreningen, det är inte på vårt initiativ som vi har velat teckna ett kollektivavtal. 

Arbetaren har tidigare rapporterat om att de kritiker, som varnat för att de nya strejkrättsreglerna som infördes den 1 augusti 2019 skulle leda till avtalsshopping och skapandet av gula fack, nu anser sig ha fått rätt. Tidningen har också kunnat rapportera om flera fall där arbetsköpare under hot om att teckna kollektivavtal med just Elektrikerna, istället valt ett förmånligare avtal med ett annat fack.

Under förra sommaren rasade en konflikt mellan Elektrikerförbundet och Tema Elektro som ledde till både stridsåtgärder och sympatiåtgärder från Byggnads och Målarna. Tema Elektro uppgav, bland annat i Arbetaren, att de inte ville teckna avtal med Elektrikerna eftersom de redan hade ett avtal med bättre pensionsvillkor.

Till tidningen Flamman och tidningen Elektrikern har Elektrikerförbundets företrädare framfört att de misstänker att både Blå-Gul Fackförening och deras kollektivavtal med Tema Elektro skapats under konflikten 2021 enbart för att tränga undan Elektrikernas avtal. Detta har tillbakavisats av både Tema Elektro och Blå-Gul Fackförening, men ord har stått mot ord. 

Nya uppgifter som Arbetaren har tagit del av ger stöd till deras Blentarpsparternas uppgifter. I Kollektivavtalet, anges att det börjar gälla från och med den 1 januari 2020. Avtalet har visserligen ingen formell underskrift eller någon uppgift om när det upprättades.

Men Bo Nersing skickar det förhandlingsprotokoll som ska ha legat till grund för avtalet, detta är undertecknat den 12 december 2019 av båda parter. Det stödjer Lena Nersings och Bo Nersings berättelse att avtalet och fackföreningen tillkom redan 2019, som ett sätt att byta pensionsavtal genom LO- och Svenskt Näringslivs-ägda Fora, till ett annat bolags som upplevdes som förmånligare för alla parter.

– Vi började så smått i april-maj 2019 och bildade förening under hösten 2019. På firman fanns det en kille som var missnöjd med Fora och hade bättre villkor på Avanza. Då kom vi överens om att gå över till Avanza med Tema Elektro, säger han.

Men samtidigt finns det besvärande detaljer, som redan rapporterats av Flamman. Blå-Gul Fackförening registrerades inte formellt förrän den 16 juli 2021, det vill säga mitt under brinnande konflikt med Elektrikerna. Enligt Bo Nersing har det viss beröring med konflikten.

– Ideella föreningar behöver inte registreras överhuvudtaget. Men när det här med strejk kom på tal visade det sig att man inte kunde ingå avtal, processa eller göra juridiska åtaganden, när man inte har ett organisationsnummer. Därför skedde det då, säger han.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga