Nummer 99 / 2021

Gate Gourmet-skylt, Verisurefirmabil och Marie Nordström
Kassa snabbköp