Nummer 38 / 2021

En man sitter utanför stängda butiker.
Omslagen till Tingvallabros och Elektrikernas kollektivavtal.
Israelisk tanker avfyrar artilleribeskjutning i närheten av gränsen till Gaza.
En man går genom de sönderbombade resterna av en flervåningsbyggnad.
LO-borgen mot en blå himmel, tillsammans med lagtexten i lagen om anställningsskydd.
Britter demonstrerar mot Israels bombningar av Gaza