Artikel 1 av 2

Riksdagen klubbade inskränkt strejkrätt

På tisdagen strax efter klockan 16 föll klubban. Sverige begränsar strejkrätten från och med den 1 augusti. Regeringens lagförslag röstades igenom med förkrossande majoritet. Bara Vänsterpartiet ställde sig helt emot inskränkningarna, medan Sverigedemokraterna yrkade på ändringar i förslaget.

Inrikes
I går röstades de omstridda inskränkningarna i strejkrätten igenom i Sveriges riksdag. Genrebild från plenisalen.
Foto: Anders Wiklund/TT

Med 236 riksdagsröster för regeringens förslag klubbades på tisdagen nya strängare fackliga konfliktregler i Sverige igenom.

Från och med den 1 augusti utökas fredsplikten vid kollektivavtal till att gälla inte bara det fack som tecknat avtalet utan alla fack på arbetsplatsen.

”Vi tycker det är bra och viktigt att riksdagen nu fattat beslut om en lagändring som gör att spelreglerna på arbetsmarknaden blir lika för alla. Det är också viktigt att lagändringen inte medför några andra inskränkningar, exempelvis avseende krav på proportionalitet eller rätten att vidta sympatiåtgärder”, skriver riksdagsledamoten Anna Johansson (S) till Arbetaren.

Strax efter klockan 16 på tisdagen klubbade riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve resultatet av omröstningen: den svenska strejkrätten inskränks.
Foto: Skärmdump från riksdagens webb-tv

De nya strejkförbuden har varit hårt kritiserade inte bara av fackliga gräsrötter inom och utanför många LO-, TCO- och Saco-förbund, utan också av arbetsrättsexperter och flera remissinstanser.

Det här kommer stå som en skamfläck i Socialdemokraternas meritlista i förhållande till arbetarrörelsen.
Ali Esbati, Vänsterpartiet

Tisdagens votering i riksdagen bekräftar dock att stödet för inskränkt strejkrätt är stort bland riksdagspartierna. Kritik har i huvudsak enbart kommit från Vänsterpartiet.

Ali Esbati, Vänsterpartiet.
Foto: Denny Lorentzen

– Det här kommer stå som en skamfläck i Socialdemokraternas meritlista i förhållande till arbetarrörelsen. Den fackliga uppgörelsen är inte acceptabel, men hade inte kommit till om inte S satt igång den här processen, säger Ali Esbati (V).

När frågan debatterades i riksdagen på måndagen gick Ali Esbati själv och även V-ledaren Jonas Sjöstedt till hårt angrepp mot lagförslaget, som de kallade ”ett beställningsverk från arbetgivarna”, men även mot Socialdemokraterna.

Vänsterpartiets reservation röstades i slutändan ned mot Sverigedemokraternas, som förespråkade korrigeringar i förslaget. När sedan regeringens förslag ställdes mot SD:s lade Vänsterpartiet ned sina röster.

– Vi kunde inte rösta bifall till en reservation som säger att det är bra att inskränka, bara inte just nu. Vi röstade för att förslaget skulle avslås i sin helhet, när det föll röstade vi inte för återstående förslagen, säger Ali Esbati.

Att en vänsterpartist röstade ja, måste enligt Ali Esbati ha varit ”en feltryckning”: Enbart Sverigedemokraterna röstade nej till förslaget och därmed ja till sin egen reservation. Samtliga riksdagens övriga partier röstade ja till regeringens lagförslag.

En betydande osäkerhet på den svenska arbetsmarknaden undanröjs med denna lagändring.

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Beskedet välkomnades av arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv, vars överenskommelse med LO, TCO och Saco ligger till grund för lagen.

– Riksdagsbeslutet stärker den svenska kollektivavtalsmodellen genom att det värnar kollektivavtalets funktion att skapa fredsplikt. En betydande osäkerhet på den svenska arbetsmarknaden undanröjs med denna lagändring, säger vd:n Jan-Olof Jacke i ett pressmeddelande.

Även LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är nöjd.

“Det är bra att förslaget som vi parter arbetade fram nu blir lag. Det är viktigt för att den svenska modellen ska fungera även i fortsättningen, säger Torbjörn Johansson i en skriftlig kommentar till Arbetaren.

Arbetaren har sökt Sverigedemokraterna, men de har inte återkommit.

Artikel 2 av 2

Hårda ord mellan S och V om strejkrätten

En inskränkning av konflikträtten krävs för att värna den, framhöll Ylva Johansson (S) under måndagens riksdagsdebatt. ”Ett beställningsverk från arbetsgivarna” kallade Vänsterpartiet lagförslaget i en upprörd ordväxling med arbetsmarknadsministern.

Inrikes

Riksdagsdebatten om konflikträtten utvecklades till en duell mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Medan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson avfärdade kritiken mot förslaget bekräftades att förslagets udd var riktat mot facken utanför LO, TCO och Saco av partikamraten Patrik Björck.

– På arbetets marknad har konkurrens alltid negativa konsekvenser, åtminstone för de anställda, sade han från talarstolen.

Under debatten framförde Ylva Johansson (S) att syftet och fördelarna med förslaget om inskränkning av konflikträtten var att värna densamma. I grund och botten, sade hon, handlar förslaget om att samma regler ska gälla för alla fack.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menade att konflikträtten kommer att förbli stark även med den nu klubbade strejkrättsbegränsningen.
Foto: Skärmdump från riksdagens webb-tv

– Jag tycker detta är mycket rimliga krav, och jag har svårt att förstå att man framställer det som att det skulle vara något slags långtgående inskränkningar av strejkrätten, sade Ylva Johansson i talarstolen.

Jag har svårt att förstå att man framställer det som att det skulle vara något slags långtgående inskränkningar av strejkrätten.

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister

Vänsterpartiet, och till viss del även Sverigedemokraterna, var de som bjöd opposition mot lagförslaget. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati ifrågasatte regeringens motiv med lagen och kallade den ”ett beställningsverk från arbetsgivarna”.

– Den lagstiftning som vi nu har framför oss riktar sig ensidigt mot löntagarna. Den accepterar den borgerliga världsbilden. Denna lagstiftning ska lösa ett problem som inte finns, det vill säga att det okynnesstrejkas på svenska arbetsplatser, sade Jonas Sjöstedt under debatten.

Ali Esbati hänvisade också till de varningens ord som framförts av både remissinstanser och arbetsmarknadsexperter om att förslagen skulle kunna leda till avtalsshopping och bildandet av gula fack, och att en liten förändring i dag kan leda till helt nya beteenden från parterna.

Ali Esbati (V) ifrågasatte regeringens motiv med den nya lagen och kallade den ”ett beställningsverk från arbetsgivarna”
Foto: Skärmdump från riksdagens webb-tv

Esbati tog som exempel på hur den så kallade Lavaldomen inskränkte konflikträtten och hur hyvling blivit vanligt.

– Det var ingenting som man räknade med kunde hända, men det är ett utrymme som arbetsgivarna prövade och därmed kunde tillskansa sig. Nu vill alltså regeringen ge arbetsgivarsidan en ny gåva att pröva sin påhittighet med, sade han.

Nu vill alltså regeringen ge arbetsgivarsidan en ny gåva att pröva sin påhittighet med.
Ali Esbati (V)

Men invändningarna avfärdades i talarstolen av Ylva Johansson, som sade att regeringen tagit hänsyn till remissvaren.

– Det påverkar inte möjligheten att vidta sympatiåtgärder. Det påverkar inte möjligheten till politiska stridsåtgärder. Det påverkar inte möjligheten till indrivningsblockader. Det påverkar inte möjligheten att starta vad man kallar för arbetsgivarkontrollerade gula fackföreningar på svensk arbetsmarknad. Det påverkar inte möjligheten till så kallad avtalsshopping, sade hon.

Att lagförslagets syfte var att säkra den svenska modellen och konflikträtten återkom Ylva Johansson till vid flera tillfällen under debatten. Från fackligt håll har flera LO-förbundstoppar försvarat överenskommelsen med Svenskt Näringsliv som lagen baserats på med argumentet att det skulle stoppa vidare inskränkningar. Det var även nu en del av Ylva Johanssons argumentation.

– Konflikträtten är stark och ska fortsätta vara stark. Den måste värnas mot poportionalitetsprinciper, olika försöka att inskränka sympatiåtgärder och annat.

De borgerliga partiernas representanter stödde alla lagförslaget, men framförde också under debatten att de egentligen önskade att lagen hade gått längre. Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna hade alla velat se en begränsning av just sympatiåtgärder genom införandet av den så kallade poportionalitetsprincipen. De gjorde alla klart att sådana krav inte var släppta.

­– Trots den lagändring som idag diskuteras och som vi står bakom kan det visa sig behövas ytterligare förändringar i lagstiftningen framöver, sade KD:s Désirée Pethrus.

– Vi anser att det inom en framtid också kommer att bli nödvändigt med en så kallad proportionalitetsprincip, sade Maria Nilsson (L).

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställde sig båda kritiska till hur förslaget i praktiken kringskär föreningsrätten för fack utanför LO, TCO och Saco. Jonas Sjöstedt menade att lagen är ”skräddarsydd för att drabba några fackförbunds verksamhet,” Ali Esbati att de facken binds av fredsplikt fastän de inte tecknat avtal.

– Det fackförbund som antagligen främst kommer att drabbas är Syndikalisterna, SAC. Jag har aldrig varit med i Syndikalisterna, utan har alltid varit med i LO-förbund när jag har varit fackligt organiserad. Men jag tycker inte att det är vår sak att på detta sätt ingripa mot deras verksamhet, sade Jonas Sjöstedt.

Jag har aldrig varit med i Syndikalisterna, utan har alltid varit med i LO-förbund när jag har varit fackligt organiserad. Men jag tycker inte att det är vår sak att på detta sätt ingripa mot deras verksamhet.

Jonas Sjöstedt (V), partiledare

Till svars gick socialdemokraten Patrik Björck med hänvisning till det fackliga löftet och sin egen fackliga erfarenhet.

– Ett fack organiserar, förhandlar och träffar avtal för ett visst arbete. För att lyckas med detta behöver man ha en organisationsplan. LO-förbunden upprättade en sådan redan 1912. Då är det fråga om att stå bakom den svenska arbetarrörelsen eller inte.

Att som Vänsterpartiet, fortsatte han, förorda ”konkurrens” när det gäller facklig organisering är ett utslag för att de blivit ”tokliberala” och ställt sig på samma sida som Moderaternas Hanif Bali.

Ali Esbati, men även Hanif Bali själv, påpekade att det i den här frågan var Socialdemokraterna och Moderaterna som stod på samma sida.