Analys #97/2019

Sprickan i LO vidgas av massavhopp från LAS-förhandlingar

Kris i LAS-förhandlingarna. Foto: Robin Haldert / TT

Den spricka som blottats i LO tycks vidgas när nu fem förbund, drygt hälften av LO:s medlemmar, hoppar av LAS-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. I bakgrunden skymtar missnöjet inom LO kring den interna maktstrukturen.

Tonen från de förbund som nu hoppar av förhandlingarna om en överenskommelse som ska ligga till grund för en ny Lag om anställningsskydd är förvånansvärt hård. Att en förbundsordförande, som nu Kommunals ordförande Tobias Baudin, talar om ”förbrukat förtroende” hör inte till vanligheterna och blottar den spricka i LO som vuxit ut i offentligheten under de senaste tre åren. Tobias Baudin sitter i valberedningen för ett nytt styrelseval på LO-kongressen om ett halvår.

– Det gäller att hitta personer som lyckas hålla ihop förbunden. Den nuvarande ledningen har lite problem med det uppdraget kan man lugnt påstå, säger Tobias Baudin till Kommunalarbetaren.

Spänningar och motstridiga åsikter är naturligtvis oundvikliga i en så stor organisation som LO i vilken medlemsförbunden verkar i olika branscher, men också har tydliga skillnader vad gäller stridbarhet. Men något har uppenbarligen hänt under den gångna treårsperioden och den här LO-styrelsens ledarskap.

Vad som är hönan och ägget är kanske svårt att slå fast, men sprickan tycks handla om olika inställning i sakfrågor, men i väldigt hög grad också inflytande och missnöje med den interna maktstrukturen inom förbundet.

Det är förbrukat. De har förhandlat utan vår vetskap och har vägrat oss insyn.
Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Bristande inflytande var också en central del i den kritik mot LO-styrelsen som Kommunal framförde när de fem LO-förbunden på tisdagen hoppade av LAS-förhandlingarna.

– Det är förbrukat. De har förhandlat utan vår vetskap och har vägrat oss insyn, sade Tobias Baudin till Kommunalarbetaren.

2016 misslyckades LO enas om gemensam samordning inför avtalsrörelsen och från 6f-facken fanns ett tydligt missnöje med de löneökningsnivåer, eller ”märke”, som sattes av industrifacken tillsammans med arbetsköparna och som efterföljande fack förväntas rätta sig efter. Det gjorde inte 6f-facken utan valde gå vidare med ett högre krav, men tvingades sedan in i fållan igen när LO och Svenskt Näringsliv i ett gemensamt utspel tog dem i örat.

Där och då inledde de istället en kritik mot hela principen om att låta parterna inom industrin diktera utrymmet, en kritik som under det senaste året intensifierats. Under det gångna året har också allt fler förbund anslutit sig och nu delas kritiken av 7 av 14 förbund som representerar långt mer än hälften av LO:s samlade medlemmar.

Strax innan nu de flesta av 6f-förbunden, tillsammans med Kommunal och Pappers nu lämnade LAS-förhandlingen, lämnade Kommunal och Pappers också LO-samordningen. Båda förbunden har nu för avsikt att driva högre krav än de fått gehör för inom LO.

Under den här treårsperioden skedde också den inskränkning av strejkrätten som LO, tillsammans med Svenskt Näringsliv först förhandlat fram. Under processen svängde inställningen inom LO-förbunden från ett rungande nej till inskränkningar till att samtliga sedan gick med på överenskommelsen. Efteråt försökte Byggnads, Fastighets och Pappers backa ur och ansåg att förslaget borde skrotas. Efter ett möte med LO-styrelsen rättade de sig i ledet och gjorde avbön i media.

Alla dessa händelser och interna stridigheter blottar maktstrukturen inom LO och ett missnöje med densamma. Men den kan också ge en ledtråd till hur maktfördelningen ser ut mellan förbunden och vilket av förbunden som har kortast väg till LO-styrelsens öra.

De kritiska förbunden kan växla en aning, men på den andra befinner sig alltid IF metall som tongivande försvarare. Med sin roll som ledande bland industrifacken har förbundet det enskilt största inflytandet över ”märket” och förbundets avtalssekreterare har också konsekvent och högljutt avfärdat både kritik mot lönemodellen i sig och kritik från de förbund som önskat få större insyn och delaktighet i processen.

Förbundet var det enda som, i Arbetarens undersökning av inställning till strejkrätten, inte såg en inskränkning som otänkbar. De visade sig också senare ha varit aktivt pådrivande i processen mot en inskränkning och fanns också där när tre förbund började vackla i övertygelsen efter att huvudargumentet, Hamnkonflikten, fallit när avtal tecknats.

– Den ska genomföras, det är inget snack om saken. Det är lika aktuellt nu som innan hamnarbetarna skrev på sitt avtal, sade då IF metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till Svenskt Näringslivs organ Arbetsmarknadsnytt.

Redan innan LO-samordningen hotats var Veli-Pekka Säikkälä ute kängade till Pappers och när sedan Kommunal och Pappers hoppade av kängade han till Kommunal som ansett att de varit delaktiga till att sätta käppar i hjulet för förbundets satsning.

− Men vi säger ju inte nej. De är fria att satsa på de grupperna. Men när andra får normen plus extra, då kan inte vi ställa upp med konfliktåtgärder för att Kommunals medlemmar ska få normen plus extra, plus extra extra, sade han då till Dagens Arbete.

När nu förbund som representerar över hälften av LO-förbundens totala medlemmar lämnar LAS-förhandlingarna vill IF metall ändå fortsätta förhandlingarna. Den kritik som de lämnande förbunden framför om bristande inflytande avfärdar IF metall åter igen.

– Vi har alla haft möjlighet att tycka till, säger Veli-Pekka Säikkälä till Lag & Avtal.

I början av veckan riktades Kommunals öppna missnöjet mot LO-ledningen, men frågan är om det inte är den interna snedbalansen mellan förbundens inflytande i förhållande till storlek och förmåga samt stridbarhet som fått sprickan att vidga sig inom LO.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga