Regeringen klubbar förslag om strejkförbud

Alla formella hinder är passerade. Nu återstår endast riksdagsbeslut innan nya strejkförbud är verklighet från den 1 augusti 2019. På skärtorsdagen tog regeringen beslut om att lägga fram förslaget till riksdagen. Samtidigt fortsätter fackligt förtroendevalda att protestera.

Inrikes
Överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv har skapat protester, bild från Strike Back i Stockholm i augusti 2018.
Foto: Anna Morin

Nu är fältet öppet för inskränkningar av strejkrätten. På torsdagen fattade regeringen det formella beslutet om proposition till riksdagen om inskränkningar i strejkrätten.

Genom regeringens förslag genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv.
Regeringen informerar på arbetsmarknadsdepartementets hemsida

Det innebär att alla formella hinder är undanröjda för omröstning i riksdagen.

”Genom regeringens förslag genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad”, skriver regeringen på arbetsmarknadsdepartementets hemsida.

Regeringens förslag, som bland annat innebär förbud mot strejker mot lag- eller kollektivavtalsbrott, föreslås träda ikraft från och med den 1 augusti i år. Propositionen är planerad att läggas fram till riksdagen den 2 maj och allt tyder på att förslaget kommer passera riksdagen utan hinder.

I nuläget är det bara Vänsterpartiet som ställt sig negativa till regeringens strejkrättsförslag. Partiet har tidigare lovat rösta nej till förslaget.

Nu behövs ett starkt tryck på S och fackföreningsrörelsen. Skriv på uppmaningen till arbetsmarknadsministern att kasta förslaget i papperskorgen.
Vänsterpartiet på Twitter

På Twitter uppmanar (V) kritiker att skriva under en namninsamling mot regeringens förslag.

”I veckan godkände regeringen lagen om inskränkt strejkrätt. Förslaget läggs snart på riksdagens bord. Nu behövs ett starkt tryck på S och fackföreningsrörelsen. Skriv på uppmaningen till arbetsmarknadsministern att kasta förslaget i papperskorgen”, twittrar partiet från sitt officiella konto.

Samtidigt fortsätter fackliga gräsrötter inom och utanför LO att protestera. Antalet förtroendevalda inom LO som opponerar sig fortsätter också att öka. Senast i förra veckan krävde tre förtroendevalda inom Handels att förbundet drog tillbaka sitt stöd till strejkrätten.

”Vår uppmaning till Susanna Gideonsson och Handels förbundsstyrelse är tydlig: återkalla Handels stöd till försämringarna i strejkrätten, uppmana resten av LO-förbunden att göra detsamma, och låt hädanefter era medlemmar besluta huruvida deras rättigheter ska inskränkas eller inte!”, skrev tre förtroendevalda i en debattartikel i Handelsnytt med tydlig adress till förbundsordförande Susanna Gideonsson.

Tidigare i april sade Byggnads Skånes årsmöte, som representerar 13 000 medlemmar, nej till förändrad strejkrätt. Dessförinnan har hela avdelningar inom bland annat Kommunal och Seko skickat samma besked till sina förbundsledningar och till regeringen.