Inrikes #25/2019

Strejkförbud granskas av Lagrådet

Lagförslaget som lämnats till Lagrådet har fått skarp kritik, inte bara från fackmedlemmar och arbetsrättsexperter utan även från tunga remissinstanser som Arbetsdomstolen. Foto: Fanny Hökby

Processen att snabbinföra inskränkningarna i strejkrätten fortskrider. På tisdagen gick regeringens förslag vidare till Lagrådet för granskning. Målet är att lagen ska börja gälla redan från och med den 1 augusti i år.

Lagförslaget om införande av inskränkningar i strejkrätten skickades på tisdagen vidare till Lagrådet för granskning. Åtgärden är en del av processen att snabbinföra nya strejkförbud redan till den 1 augusti i år.

Remissinstansen Lagrådet har nu att yttra sig över den föreslagna lagtexten; om den uppfyller de angivna syftena och om den lever upp till krav på rättssäkerhet för de problem som skulle kunna följa när den ska tillämpas. Lagrådet har också i uppdrag att analysera huruvida den föreslagna lagen är förenlig med EU-rätten och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Förslaget stöds av de majoritetsfackens centralorganisationer och baseras också på deras överenskommelse med Svenskt Näringsliv. Men har samtidigt mottagit skarp kritik, inte bara från fackmedlemmar och arbetsrättsexperter utan även från tunga remissinstanser som Arbetsdomstolen.

Förutom att kraftigt inskränka rätten till stridsåtgärder för organisationer utanför majoritetsorganisationerna, har experter också varnat för att inskränkningen kan öppna för så kalla avtalsshopping och förbud mot politisk strejk.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp