Artikel 1 av 2

LKAB-arbetare i protest mot omplaceringar

I går samlades runt 250 anställda på LKAB i Gällivare för att protestera mot planerna att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad och omplacera personalen. I ett öppet brev till ledningen frågar sig de anställda om det inte är ledningen som bör ersättas – inte personalen. Talade på manifestationen gjorde bland andra Evelina Markström, syster till Julia Markström som omkom i en arbetsplatsolycka på LKAB i somras.

Inrikes
"Stoppa privatiseringen och utförsäljningen", "Stress skapar olyckor" och "Vi vill behålla jobben" var budskap på plakaten under torsdagens manifestation i Gällivare.
Foto: Privat

Missnöjet bland gruvbolagets arbetare kring försämrade villkor och bristande säkerhet har bubblat länge. Både fack och anställda upplever att LKAB slutat lyssna på de anställda. De säger att en tystnadskultur brett ut sig där kritik bestraffas.

Vi protesterar både mot arbetsmiljön och för att vi vill rädda kvar våra jobb i egen regi.
Tomas Larsson, Gruvfyrans ordförande

När nu LKAB:s planer på att lägga ut delar av verksamheten i Malmberget på entreprenad går vidare tog runt 250 anställda protesten ut på torget i Gällivare.

– Det här är ett initiativ som kommer ifrån medlemmarna. Vi protesterar både mot arbetsmiljön och för att vi vill rädda kvar våra jobb i egen regi. Den psykosociala hälsan hos medlemmarna är inte bra, säger Tomas Larsson, ordförande i IF Metallklubben Gruvfyran.

Ingen lönsamhet i världen får gå före vår hälsa och vårt välbefinnande.
Evelina Markström, syster till Julia Markström som dog i en arbetsplatsolycka på LKAB 2018, i NSD

Talade på manifestationen under torsdagskvällen gjorde även Evelina Markström, syster till 21-åriga Julia Markström som i juli förra året dog när hon föll igenom ett sönderrostat gallergolv på LKAB:s anläggning i Svappavaara.

– Ingenting jag kan göra kan ge mig min syster tillbaka, i stället ska jag göra allt som min ork och inspiration räcker till för att ingen annan ska riskera sin hälsa för jobbet. Ingen lönsamhet i världen får gå före vår hälsa och vårt välbefinnande, sade Evelina Markström, enligt NSD.

”Det här är ett initiativ som kommer ifrån medlemmarna”, säger Tomas Larsson, ordförande för Gruvfyran, om samlingen den 3 januari.
Foto: Privat

I november meddelade LKAB att på grund av att Malmbergsgruvan inte nått upp till de satta produktionsmålen så kommer delar av verksamheten att läggas ut på entreprenad. Det innebär att ett 50-tal personer kommer att omplaceras från sina jobb och ”kompetensmatchas” för andra arbetsuppgifter.

Bland arbetarna finns en oro för att det kommer leda till en utgallring samt att vikarierna, varav flera arbetat för bolaget i många år, kommer bli av med jobbet. Informationen till de anställda har enligt fack och anställda varit mycket knapphändig och gehöret för alternativa lösningar obefintligt.

Är det då inte ledningen som ska gå då? Är det vi som ska betala för deras bristande kompetens?
Anonym arbetare på LKAB Malmberget 

I ett öppet brev till ledningen som Arbetaren tagit del av frågar sig ett femtontal raslastare inom LKAB Malmberget om det inte är fel personer som omplaceras.

– LKAB gör stora vinster, men de har ställt upp högre mål än så. Om ledningen sätter upp orealistiska mål, är det inte ledningen som ska gå då? Är det vi som ska betala för deras bristande kompetens, säger en av brevskrivarna som arbetat i gruvan i ett decennium och som vill vara anonym.

I samband med manifestationen har arbetare i gruvan skrivit en rad öppna brev till ledningen. I raslastarnas brev beskrivs hur arbetsförhållandena under nuvarande vd Jan Moströms fem år på posten gradvis försämrats och nu blivit ”katastrofala”.

En entreprenör kan gena i kurvorna och tumma på säkerheten.
Anonym arbetare på LKAB Malmberget

Enligt författarna är det företagets egen arbetsomläggning som resulterat i 11-timmarspass i gruvan och hälsovådliga ingrepp på vilo- och återhämtningstider. Detta samtidigt som säkerheten satts på undantag.

– Anledningen till att de nu lägger ut är att nya körscheman gör att vi fysiskt inte orkar köra i samma tempo som förut. Men en entreprenör kan gena i kurvorna och tumma på säkerheten, säger den anonyma raslastaren.

Enligt brevskrivarna är slarv med säkerheten och arbetsmiljön det enda som skulle göra det möjligt att uppnå företagets planerade nivåer och samtidigt som entreprenör gå med vinst.

I flera av de öppna breven frågar sig författarna om bolaget med höjda produktionsmål kombinerat med nya ohållbara körscheman medvetet riggat för en, sedan länge planerad, utläggning av verksamheten på entreprenad.

Tommy Larsson säger att oron som förmedlas i brevet är utbredd bland medlemmarna i Gruvfyran.

– Ingen kan veta säkert, men den oron finns helt klart. Men det är också en oroväckande utveckling, kan det här vara början på ännu mer privatisering, frågar sig Tomas Larsson.

LKAB tillbakavisar kritiken genom informationschef Anders Lindberg. Till Arbetaren upprepar han att ingen av de fast anställda kommer bli av med jobbet, men ger inga löften om vikarierna. Läs hela intervjun här.

Det har stormat kring LKAB under förra året med larm från personalen om ohållbara arbetsvillkor och flera svåra olyckor. Arbetaren har tidigare rapporterat om hur varningar i tillbudsrapporter och konsultrapporter kring anläggningarnas skick ignorerats. Under våren framkom att ledningen spionerat och klockat personal i smyg och att ledningen i samband med det bröt mot flera säkerhetsregler, något som avslöjades i NSD.

Artikel 2 av 2

LKAB: ”Det går att hålla produktionsmålen”

LKAB ska lägga ut delar av Malmbergsgruvan på entreprenad. Fack och personal protesterar både mot planerna och rådande villkor. De anställda är oroliga för uppsägningar och i ett öppet brev anklagas ledningen för att medvetet dumpa villkoren. Men LKAB:s informationschef tillbakavisar kritiken.

Inrikes

I ett öppet brev anklagas LKAB:s ledning för att medvetet ha satt upp orimliga produktionsmål och dumpat villkoren i Malmbergsgruvan för att underlätta outsourcning. Det är en fråga som bolagets informationsansvarig, Anders Lindberg, ogärna svarar på. Han hänvisar till att det just nu pågår centrala förhandlingar mellan bolaget och IF Metall.

– Då är du inne på detaljer som ska föras i förhandlingar mellan parterna, säger han.

Ni förhandlar alltså om frågan om det är ett medvetet agerande eller ej?

Nej. Påståendet stämmer självfallet inte. Att produktionsplanen inte kunnat följas beror på omständigheter LKAB inte kunnat rå över, säger Anders Lindberg.

Anders Lindberg.
Foto: LKAB

I ett öppet brev till ledningen frågar sig de anställda om det inte är ledningen som ska omplaceras när de inte lyckas uppnå de mål de själva satt. Enligt Anders Lindberg är det också en detaljfråga som ska tas med den fackliga motparten. Men han tillägger att bolagets produktionsmål inte varit orealistiska.

– Vi vet att planerna gått att hålla för det har de gjort tidigare, tills ungefär för ett och ett halvt år sedan.

Det är inte så att målen höjts sedan dess?

– Jag vet inte exakt hur de utvecklats om de har gått upp eller ned. Det är sådana detaljer vi inte går in på och som vi kopplar till pågående förhandlingar.

Både fack och författarna till det öppna brevet gör bedömningen att målen inte kan nås utan att tumma på säkerheten.

– Det är faktiskt precis tvärtom. Att utföra arbetet säkert är ett måste för att uppnå produktionsmålen, det gäller oavsett om det utförs av våra anställda eller en entreprenör, säger han.

Kritiken mot att arbetsvillkoren redan nu är hälsofarliga håller inte bolaget med om, enligt informationschefen.

– Vi delar inte den synen på arbetsförhållandena, säger Anders Lindberg.

Tvärt emot facket och personalens uppfattning anser han att bolaget fört en intensiv dialog med både medarbetare och fackliga företrädare och att bolaget försökt hitta andra lösningar, men att det inte funnits några. Personalens oro över att bli av med jobben är enligt honom obefogad.

– Alla får jobba kvar, det har vi varit jättetydliga med hela tiden. Det sker omplaceringar i hela bolaget, säger han.

Så det gäller inte bara fast anställda utan även de regelbundet anlitade vikarierna?

– Exakt hur det ser ut för dem vet jag inte. Är man vikarie har man ju inte heller en fast anställning. De som har tillsvidareanställning kommer att fortsätta att ha en tillsvidareanställning på LKAB, säger Anders Lindberg.