Inrikes #64/2018

LKAB får hård kritik efter dödsolyckan

Den 27 juli inträffade olyckan på LKAB i Svappavaara. Bild från LKAB:s nya fläkthus i Kiruna. Foto: G. Rúnar Gudmundsson/Alm & ME

Gruvbolaget LKAB får hård kritik för att inte ha tagit rapporter om risker och tillbud på allvar. Enligt ett öppet brev till VD Jan Moström hade man kunnat förebygga dödsolyckan i Svappavaara i juli då Julia Markström omkom. Brevet har stöd av fackklubben Gruv 135.

Den 27 juli skedde en arbetsplatsolycka med dödlig utgång i LKAB:s pelletsverk i Svappavaara, något Arbetaren skrivit om tidigare. Julia Markström arbetade åt en av LKAB:s underleverantörer och föll fem meter när ett galler lossnade. Hon avled senare av skadorna. Julia Markström blev 21 år.

Arbetaren har tagit del av ett öppet brev till LKAB:s VD Jan Moström daterat måndagen den 20 augusti. Det står att brevet skickas med stöd av klubb 135:s medlemsmöte som hölls veckan innan. Brevskrivaren är en anonym arbetare som var en av de första på plats efter olyckan.

Personen har gått igenom företagets arbetsmiljödatabas och hittat en rad risk- och olycksrapporter som rör gallerdurk och golv. De löper från september 2008 då en riskanmälan gjorts om skadade trappor, räcken och gallerdurkar i hela pelletsverket i Svappavaara. Rapporterna som finns med som en bilaga till det öppna brevet gäller LKAB:s anläggningar i Svappavaara, Malmberget och Kiruna.

"Risken är stor att plåtarna rasar ner till slut, eller att någon eller något faller genom de rostiga hålen i golvet." Ur en riskrapport för pelletsverket i Svappavaara 2015, om sönderrostade durkplåtar. Foto: Arbetaren

Brevskrivaren menar att företaget inte byter gallerdurk och plåt i gångvägarna förrän de blivit livsfarliga att beträda. Den allvarligaste slutsatsen är att olyckan i juli kunde ha undvikits om LKAB tagit rostproblemen på allvar.

Det öppna brevet uppmärksammades tisdag 21 augusti i Norrländska Socialdemokraten, NSD.

– Miljön är ju sådan att rost blir ett problem med tiden. Detta är också bara spekulationer från min sida, men jag tror att när man tar emot felanmälan om risk eller tillbud så åtgärdar man bara punkten exakt där det brister utan att göra någon övergripande kontroll av området, säger Pentti Rahkonen, klubbordförande för Gruv 135:an, IF Metall Malmfälten i NSD.

Klubbordförande Pentti Rahkonen säger till tidningen att det måste bli omöjligt att en gallerdurk bara faller ner på det sätt som skedde vid dödsolyckan.Han säger också att det finns en förbättringspotential när det gäller samarbetet mellan fackligt aktiva och arbetsledningen.

– Ofta är det så att man glömmer bort skyddsombuden från start när nya förändringsarbetet i projektform inleds. När projektet redan varit i gång och många beslut fattats kommer man på att man ska ta med skyddsombuden, säger Pentti Rahkonen.

Problemen med allvarlig rost på gallerdurkarna återkommer i tillbudsrapporterna.

”Jag har svarat direkt till medarbetaren eftersom det är interna frågor som medarbetaren tar upp i brevet”, skriver LKAB:s VD Jan Moström i ett mail till Arbetaren.

Jan Moström väljer också att lämna skriftliga svar till Arbetaren om frågorna som rör rostproblemen, och fackligt arbete.

I det öppna brevet beskrivs att de anmälningar som gjorts om golv och rostig gallerdurk inte tagits på allvar. Vad har du för kommentar till det?

”Jag har en löpande dialog med ledningen för Svappavaara och de fackliga förtroendevalda där och med ledningar och fack i övrigt i bolaget, för att utvärdera våra rapporteringsrutiner för risk och oordning. Det är inte mitt intryck att anmälningar inte tagits på allvar.”

Andra problem som brevskrivaren tar upp i det öppna brevet till Jan Moström är knapp bemanning, bristande säkerhetsarbete och upplevelsen att arbetare är rädda för repressalier när man driver skyddsarbetet för hårt.

Kan de som arbetar i Svappavaara känna sig trygga i att det fackliga arbetet inte ska leda till reprimander?

”Ja. Det har inte förekommit, ska inte förekomma och kommer inte att förekomma”, skriver Jan Moström.

Hur går ni vidare nu, efter olyckan?

”I första hand ta del av olycksfallsutredningen, när den är färdig, för att förstå vilka orsakssammanhang som skapade olyckan. Utifrån det arbeta för att väsentligen förbättra vårt säkerhetsarbete och där så behövs vår säkerhetskultur”, skriver Jan Moström, och: ”Effektivt och säkert arbete är en förutsättning för varandra. För oss är det självklart att varje arbetskamrat ska gå hem från jobbet lika frisk och trygg som när jobbet började för dagen.”

Flera gruvfackklubbar i Svappavaara möttes under tisdagen för att gå igenom frågor som rör säkerheten, problemen med rost var en av frågorna på dagordningen, enligt SR P4 Norrbotten.

LKAB är helägt av staten och sedan 2017 är före detta statsminister Göran Persson bolagets styrelseordförande.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Kriminella möter blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga