Kritiska målare: ”Vi lämnar inte förbundet”

Närmare hälften av Målareförbundets avdelning 3 skrev en debattartikel, kritisk mot interndemokratin, i den egna medlemstidningen. Nu har debattörerna förklarats ”illojala” av resten av styrelsen och uppmanas överväga att lämna såväl sina förtroendeuppdrag som förbundet.

Inrikes
Olika syn på överenskommelsen om inskränkningar i strejkrätten har lett till en splittring inom Målareförbundet.
Illustration: Arbetaren

I slutet av november kallades Målareförbundets avdelning 3:s styrelseledamöter till ett extrainkallat möte. Ämnet var den debattartikel i förbundets egna tidning som kritiserade strejkrättsöverenskommelsen och interndemokratin, som strax under hälften av styrelsen skrivit under.

När mötet var slut hade de kritiska ledamöterna fått en misstroendeförklaring emot sig med röstsiffrorna 5 mot 4.

– Vi har använt vår yttrandefrihet i vår demokratiska organisation till att uttrycka våra åsikter om strejkrätten. Det är en insändare vi skickat in till vår tidning och de får det till att vi är illojala mot förbund och avdelning, säger Magnus Söderström, en av undertecknarna till debattartikeln.

I en ny debattartikel i Målarnas facktidning går nu styrelsemajoriteten till hårt angrepp mot överenskommelsens kritiker. I artikeln kallas deras agerande ”ohederligt”, ”illojalt” mot medlemmarna ”samt verkar genom sitt agerande företräda individer och organisationer utanför Svenska Målareförbundet”.

Ronny Johansson.
Foto: Målareförbundet

En av författarna till artikeln är Ronny Johansson, ordförande i avdelning 3 samt ledamot i förbundsstyrelsen.

– Vi har beslutsgångar om man tycker att det fattats felaktiga beslut. Du kan kandidera i val till avdelningsstyrelser och förbundsstyrelser. Kritik får påpekas inom ramen för den organisationen. Man inte utge sig för att tala i Målarförbundets namn utan att vi demokratiskt fattat beslut om det, säger Ronny Johansson.

Samtidigt är det just där den ursprungliga kritiken tar sin början, att förbundsstyrelsen tog beslut om att gå med på överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv utan att sondera hos medlemmarna.

Kritikerna anser dessutom att de tre uttalanden som antogs av avdelningarna 2, 3 och 6, innan överenskommelsen, var ett tydligt uttryck för medlemmarnas vilja att behålla strejkrätten oinskränkt. Men på den punkten ligger också Ronny Johansson största kritik mot målarna bakom den första debattartikeln. Enligt honom skrevs de tre uttalandena med regering och riksdag i åtanke.

– Vår skrivelse var riktad till politikerna, men har använts för att ge uttryck för kritik mot LO och förbundsstyrelsen. Den har inget med uppgörelsen att göra, säger han.

En inskränkning kommer att skada oss och vi ska inte gå med på det.
Magnus Söderström, förtroendevald inom Målareförbundet

Men Magnus Söderström ställer sig frågande inför den kritiken. Han anser att kritiken mot strejkrättsöverenskommelsen grundar sig i lojalitet, inte bara gentemot det egna förbundet, utan att den utsträcker sig till de förbund som står utanför LO.

– Det här gäller hela arbetarrörelsen. En inskränkning kommer att skada oss och vi ska inte gå med på det. Är en inskränkning okej bara för att det är vi själva som gör den?

Magnus Söderström.
Foto: Privat

Men Ronny Johansson anser också att kritikerna varit oärliga genom att utmåla överenskommelsen som något som kommer att få negativa följder för förbundets medlemmar. Han är övertygad om att majoriteten av medlemmarna håller med honom.

– På alla de arbetsplatsbesök jag gjort sedan uppgörelsen kom till stånd har jag inte hört en enda medlem som uttryckt oro att överenskommelsen skulle vara skadlig för Målarförbundets medlemmar. Inte en enda, säger han.

Ur hans perspektiv försvarar han inte bara förbundsordföranden, förbundsstyrelsen och LO utan också förbundets medlemmar.

I debattartikeln som avdelningsordföranden undertecknat avslutar författarna med en uppmaning till kritikerna att ”begrunda om de skall lämna sina förtroendeuppdrag och kan hända pröva sitt fackliga engagemang utanför Svenska Målareförbundet”.

Men Magnus Söderström behöver inte begrunda sitt medlemskap, säger han.

– Varför ska vi göra det? Jag är inte intresserad av några inre strider, maktspelet får någon annan hålla på med. Vi kommer fortsätta på inslagen väg. Vi tror ju att vi kan göra en förbättring.