Inrikes

Fack och arbetsköpare överens om strejkförbud

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har haft hemliga överläggningar om att förekomma strejkrättsutredningen med ett eget långtgående förslag om strejkförbud för att förekomma den strejkrättsutredning som väntas den 20 juni. Foto: Maja Suslin/TT

LO, TCO och Saco har kommit överens med Svenskt Näringsliv om ramar för en inskränkt strejkrätt. Arbetaren erfar från källor som läckt information att om det blir lag skulle det innebära att det blir olagligt att strejka för att försvara avskedade medlemmar.

Klockan 13 i dag, tisdag, kommer de största parterna på svensk arbetsmarknad, LO, TCO, Saco och arbetsköparna i Svenskt Näringsliv att tillkännage en gemensam överenskommelse. Arbetaren har fått läckt information från källor i flera fackförbund.

Enligt informationen kommer parternas förslag att medföra grova inskränkningar i strejk- och konflikträtten. Bland annat skulle det göra det olagligt att strejka för att försvara en medlem som förlorar jobbet på felaktiga grunder. Blir förslaget lag skulle det få långtgående konsekvenser för fristående fack, såsom SAC Syndikalisternas och Hamnarbetarförbundets möjlighet att strejka till försvar för sina medlemmars rättigheter.

– Om uppgifterna är riktiga, är det här ett skrämmande avsteg från den svenska modellen. Det är i grunden extremt odemokratiskt och borde inte vara möjligt i en demokrati. Det är som att säga att det är okej att bilda politiskt parti, men inte att ställa upp för val, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet.

– Om det stämmer så är risken överhängande att alla fackliga alternativ utanför LO, TCO och Saco kommer att utestängas. Det gör också att det befäster den toppstyrda konfliktordningen och den hierarkiska organisationsmodellen, säger Frederik Batzler, facklig samordnare på SAC Syndikalisterna.

Om uppgifterna är riktiga, är det här ett skrämmande avsteg från den svenska modellen. Det är i grunden extremt odemokratiskt och borde inte vara möjligt i en demokrati.
Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet

Överenskommelsen ska innebära att stridsåtgärder förbjuds mot ett företag som redan tecknat avtal med annan organisation, om inte syftet är att själva få rätten att teckna avtal som inte undantränger befintligt avtal.

Enligt Erik Helgeson kommer det dock inte påverka Hamnarbetarförbundets kamp för ett eget kollektivavtal.

– Det är en jätteförändring, men kommer inte lösa arbetsköparnas påstådda problem. Vi behöver ett kollektivavtal och kommer att fortsätta att slåss för det. Om det även i fortsättningen kommer att vara tillåtet att kämpa för kollektivavtal kommer det inte beröra oss, säger Erik Helgeson.

Men en lag i överenskommelsens anda skulle också förbjuda fack utan kollektivavtal att vidta stridsåtgärder i frågor som är reglerade i lag, eller rådande avtal, så kallade ”rättstvister”. Ett sådant exempel är om en medlem avskedas på olagliga grunder, ett annan är om ett företag vägrar förhandla.

Enligt uppgifterna till Arbetaren är det internt officiella fackliga syftet att förekomma strejkrättsutredningens resultat. Genom att själva komma överens hoppas parterna att politikerna utformar sitt eventuella lagförslag i enlighet med vad parterna redan är överens om.

Grunddraget är att godkänna ändringar i Medbestämmandelagen, MBL, vilka kommer att få långtgående konsekvenser för de fack som i dag inte är bärare av kollektivavtal.

– Om det innebär att det blir förbjudet att verka för fack som inte är med i LO, TCO eller Saco skulle det bryta mot både ILO-konventioner och föreningsrätten. Då kommer vi att driva det på EU-nivå, säger Erik Helgeson.

Arbetaren kommer att söka representanter för parterna som enats om förslaget.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga