Målare vill riva upp strejköverenskommelsen

Tre avdelningar inom Målareförbundet tog avstånd från inskränkningar i strejkrätten – ändå gick förbundsledningen med på överenskommelsen med Svenskt Näringsliv. Djupt odemokratiskt, anser en grupp förtroendevalda, som nu kräver att överenskommelsen rivs upp.

Inrikes
Strejkvakter från Målareförbundet i Stockholm när målarstrejken inleddes 2016. Halva styrelsen för avdelning 3 av förbundet kräver nu att överenskommelsen om inskränkningar i strejkrätten rivs upp.
Foto: Thommy Tengborg/TT

”Inga inskränkningar i strejkrätten”, ”vi accepterar inga inskränkningar!”, ”håll era fingrar från strejkrätten!”. Så uttalade sig tre av Målareförbundets avdelningar i början av året.

Magnus Söderström.
Foto: Privat

Bara några månader senare gick förbundsledningen med på överenskommelsen med Svenskt Näringsliv om inskränkt konflikträtt, som nu blivit regeringens lagförslag. Det har fått halva styrelsen i avdelning 3 av förbundet och flera andra medlemmar och förtroendevalda att gå i taket.

– Överenskommelsen behöver rivas upp, säger Magnus Söderström, som utsetts att framföra gruppens gemensamma hållning.

Motståndet är både principiellt och särskilt riktat mot innehållet i överenskommelsen mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv. Denna anses innebära ”ett steg tillbaka” och en ”maktförskjutning till arbetsköparens fördel,” återger Magnus Söderström, som även är ledamot i avdelning 3:s avdelningsstyrelse.

– Strejkrätten är fundamental, strejken är vårt enda vapen. Vi ser inskränkningar som ett hot mot hela arbetarrörelsen, säger han.

Strejkrätten är fundamental, strejken är vårt enda vapen. Vi ser inskränkningar som ett hot mot hela arbetarrörelsen.

Magnus Söderström, förtroendevald inom Målareförbundet

Både LO och flera av förbundens ordföranden, däribland Målareförbundets Mikael Johansson, har försäkrat att en förändring av strejkrätten enligt överenskommelsen inte skulle påverka de egna medlemmarna.

Det är inte gruppen med förtroendevalda övertygade om. Men oavsett om det stämmer eller inte anser de att det är fel att offra facken som står utanför LO och deras rättigheter. Magnus Söderström gör en liknelse från fotbollsvärlden.

–  Vi är väl en fackföreningsrörelse och i vissa frågor bör vi kroka arm allihop. Du håller på Hammarby och jag på IFK. Men ibland spelar man landskamp och då står vi sida vid sida och lägger meningsskiljaktigheterna åt sidan för att komma till VM, säger Magnus Söderström.

Gruppen, som är övertygade om att en stor del av medlemmarna i förbundet håller med dem, anser att förbundsledningen agerat felaktigt.

– Vi tycker att det är djupt odemokratiskt. Även om vi har representativ och inte direkt demokrati som många av oss önskat och i och med att vi fått så tydliga svar från tre årsmöten anser vi att det borde gått ut på remiss.

Arbetaren har sökt Målareförbundets ordförande Mikael Johansson för en kommentar, men han har inte gått att nå. Men som svar på en debattartikel från gruppen i förbundets tidning upprepar han att den föreslagna förändringen av strejkrätten inte skulle påverka förbundets rätt att strejka.

“Detta är för övrigt en bedömning som en enig LO styrelse gör, och som vår förbundsstyrelse står bakom och således har sin grund i demokratiskt fattade beslut. Vilket såväl jag som andra företrädare för vår organisation har att förhålla sig till”, skriver Mikael Johansson i Målarnas facktidning.

Arbetaren har också varit i kontakt med avdelning 3:s ordförande Ronny Johansson, som är tydlig med att han inte står bakom de kritiska ledamöternas hållning. Ronny Johansson är även ledamot i Målareförbundets förbundsstyrelse och var med och tog beslutet att gå med på överenskommelsen med Svenskt Näringsliv.