Nummer 63 / 2021

Ingången till Hong kong teachers union.
Joe Biden i en talarstol.