Nummer 63 / 2021

Illustration där en person står och röker och två personer står i ett hål och gräver.
En man ser ut över framvällande vattenmassor. I bakgrunden suns ett raserat hus.