Inrikes #94/2022

Stigande kostnader sedan Sollefteå BB stängde

– I hälso- och sjukvårdslagens första paragraf står att målet med lagen är en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är inget som uppfylls i nuläget, säger BB-ockupanten Barbro Mikaelsson. Foto: Izabelle Nordfjell / TT

Det har snart gått sex år sedan BB i Sollefteå lades ned. Regionpolitikerna ville spara pengar, men Arbetarens granskning visar på att kostnaderna snarare stigit. Hur ser förlossningsvården ut i regionen nu?

Maj 2022. Längst ena kortsidan av Kungsbron, precis nedanför Riksdagshuset i Stockholm, står aktivister i gula västar. På ryggen står ordet ”BB-ockupant” tryckt i svart. Det är representanter från BB-ockupanterna i Sollefteå som befinner sig i Stockholm för att prata med riksdagens partier om hur vården ska bli mer jämlik och rättvis för alla invånare i Sverige. De har ockuperat Sollefteå BB sedan den stängdes ned för snart sex år sedan.

– I hälso- och sjukvårdslagens första paragraf står att målet med lagen är en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är inget som uppfylls i nuläget, säger Barbro Mikaelsson, en av de ockupanter som åkt ned från Sollefteå.

BB-ockupanterna Carina Hellström, Barbro Mikaelsson, Lennart Häggqvist och Helena Gladsaxe i Stockholm för att prata om förlossningsvården med riksdagspolitiker, maj 2022. Foto: Vendela Engström
BB-ockupanterna Carina Hellström, Barbro Mikaelsson, Lennart Häggqvist och Helena Gladsaxe i Stockholm för att prata om förlossningsvården med riksdagspolitiker, maj 2022. Foto: Vendela Engström

Oktober 2016. För att råda bot på ett växande ekonomiskt underskott i region Västernorrland röstar den socialdemokratiskt ledda regionen igenom en insatsplan. Som en del av planen beslutas att förlossningskliniken i Sollefteå, tillsammans med akutortopedin och akutkirurgin, ska stängas. En nedläggning som politikerna förväntar sig ska leda till en besparing på 15,4 till 15,8 miljoner kronor per år.

– Det känns bra att ta ett beslut för att få en ekonomi i balans med bibehållen patientsäkerhet, sade Jan-Olov Häggström (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen till P4 Västernorrland i samband med beslutet.

Enligt beslutsunderlaget beräknades att cirka 350 patienter skulle behöva åka från Sollefteå till Sundsvall eller Örnsköldsvik för att föda efter nedstängningen. Något som för vissa kvinnor innebär en resa på upp till 20 mil. Denna förändring antogs förlossningsavdelningen i Sundsvall klara av utan ytterligare åtgärder från regionen. Däremot räknade regionen med att Örnsköldsvik skulle behöva extra läkar- och barnmorskebemanning för att klara av uttag av semester under sommarmånaderna.

Den 1 februari 2017 läggs Sollefteå BB ned. Blivande mödrar i Västernorrlands inland blir från och med nu hänvisade till Sundsvall eller Örnsköldsvik, något som får ABF i Sollefteå att arrangera kurser i bilförlossningar. Bara två veckor innan nedläggningen rankade tidningen Dagens medicin förlossningsvården i Sollefteå som en av de bästa i landet.

Annika Safrani, tidigare förlossningsbarnmorska på Sollefteå BB. Foto: Privat
Annika Safrani, tidigare förlossningsbarnmorska på Sollefteå BB.
Foto: Privat

Annika Safrani arbetade som förlossningsbarnmorska på Sollefteå BB i 30 år, fram tills kliniken stängde. Hon har sett konsekvenserna av nedläggningen på nära håll.

– Det har inte blivit bättre på något sätt. Det finns en stor oro bland föräldrar här i Sollefteå, just graviditet och förlossning är en väldigt känslig del av livet, säger hon.

Hon menar att nedläggningen lett till försämrad patientsäkerhet och till ökad belastning på de andra två förlossningsklinikerna i regionen, vilket i sin tur lett till att barnmorskor har lämnat yrket till följd av en försämrad arbetsmiljö.

– Dessutom går det inte att tala om nära och jämlik vård när kvinnor kan behöva färdas 10 till 20 mil på oplogade vägar för att föda, säger Annika Safrani.

Frågan är om nedstängningen av BB i Sollefteå har lett till de besparingar som regionstyret menade att den skulle leda till. Arbetaren har tagit del av regionens resultaträkning på kontonivå, där alla intäkter och utgifter finns beskrivna på detaljnivå, för förlossningsvården i regionen mellan år 2016 och 2021.

2016 var nettokostnaden för förlossningsvården i regionen 70 miljoner kronor. Räknar man med inflationstakten fram till 2021 så motsvarar siffran cirka 76 miljoner kronor. 2017 minskade kostnaderna något, i samband med nedläggningen, men därefter har kostnaderna återigen stigit. 2021 låg regionens nettokostnader för förlossningsvården på ungefär 74 miljoner kronor.

Det innebär att förlossningsvården i regionen sparat in totalt 2 miljoner kronor i regionen, alltså långt ifrån de 15 till 16 miljoner som regionens dåvarande styre hade hoppats på. I den här beräkningen har inte andra omkostnader, som exempelvis ökad transport till regionens andra sjukhus, räknats med och det finns givetvis andra faktorer som kan påverka det här resultatet.  

Sollefteå sjukhus. Foto: Izabelle Nordfjell
Sollefteå sjukhus. Foto: Izabelle Nordfjell

Under den här perioden har omkostnaderna för både anställd personal och inhyrd personal stigit. Enligt regionens resultaträkning har kostnaderna för inhyrd personal dubblerats mellan 2016 och 2021. 

Pia Lundin, Sjukvårdspartiet. Foto: Jessica Karlsson
Pia Lundin, Sjukvårdspartiet. Foto: Jessica Karlsson

Arbetaren har försökt nå Socialdemokraterna i regionen, som inte vill svara på frågor i nuläget.

Pia Lundin är aktiv i Sjukvårdspartiet, som vill öppna BB och akutkirurgin i Sollefteå igen. 

– Nedläggningen var helt vansinnig. De trodde att man skulle spara pengar med centralisering. I stället har det medfört en stor personalflykt som nästan uteslutet innebar en utflyttning ur länet, det största hyrbehovet i landet i förhållande till personalkostnader, de längsta vårdköerna och det största antalet överbeläggningar, säger Pia Lundin.

Amanda Nyberg, Barnmorskeförbundet. Foto: Privat
Amanda Nyberg, Barnmorskeförbundet. Foto: Privat

I Sundsvall har kostnaderna för hyrbarnmorskor ökat från cirka en miljon till 3,39 miljoner kronor mellan 2016 och 2021. En kostnadsökning på över 300 procent.

Under 2021 sade 22 barnmorskor upp sig från förlossningskliniken i Sundsvall. Amanda Nyberg, ordförande för Barnmorskeförbundets lokalavdelning i Västernorrland, berättar att uppsägningarna framför allt handlade om lönefrågan, men även om arbetsmiljö och schemaläggning.

– Det har varit svårt för många att kombinera jobb med familjeliv då bemanningssituationen länge varit ansträngd, säger Amanda Nyberg.

Helena Dalin, verksamhetschef för kvinnosjukvården på Sundsvalls sjukhus. Foto: Privat
Helena Dalin, verksamhetschef för kvinnosjukvården på Sundsvalls sjukhus. Foto: Privat

Hon berättar att som en följd på uppsägningarna har antalet hyrbarnmorskor ökat på sjukhuset i Sundsvall. Och att hyrbarnmorskorna tjänar mer än de regionanställda barnmorskorna.

– Däremot har regionens löner blivit bättre i år. Sjukvård måste få kosta, vi kan inte ha fabrikstänket längre. Jag hoppas att det här yrket kommer få högre status framöver, säger hon.

Helena Dalin är verksamhetschef för kvinnosjukvården på Sundsvalls sjukhus. Hon betonar att alla barnmorskor inte slutade på en och samma gång, och att det var olika skäl bakom uppsägningarna.

– Men det har varit en svår tid då kompetens har försvunnit som vi fått ersätta med stafetter. När det var som värst saknade vi 25 procent av våra barnmorskor. Det har givetvis påverkat arbetsmiljön negativt för de som jobbat kvar då många ställt upp och arbetat mer, säger Helena Dalin.

2017 samlades hundratals utanför Sollefteå sjukhus i protest mot nedläggningen. Foto: Izabelle Nordfjell/TT
2017 samlades hundratals utanför Sollefteå sjukhus i protest mot nedläggningen. Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Carina Hellström, BB-ockupant. Foto: Privat
Carina Hellström, BB-ockupant. Foto: Privat

Kritiken mot nedstängningen har varit högljudd. Inte minst från de som ockuperat Sollefteå BB sedan den 30 januari 2017. Under de första ockupationsdagarna samlades hundratals människor utanför sjukhuset. Carina Hellström har varit med från början och hon är en av flera som vittnar om en minskad tilltro till politikerna efter nedläggningen. 

– Nedläggningen är ett resultat av att regionpolitiker röstar utifrån där de bor, och inte efter att de ser till befolkningens, personalens och patienternas bästa. Sollefteå BB var minst så därför var det den som rök, säger Carina Hellström.

När det kommer till Sundsvalls sjukhus så har sjukhuset haft problem med överbeläggningar under 2022. Det är något som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar lett till att patienter drabbats av allvarliga vårdskador – och därför hotat patientsäkerheten.

I april gick IVO ut med att om sjukhuset inte ökar antalet disponibla vårdplatser fram till den 30 september riskerar regionen ett vite på 15 miljoner kronor. När dagen väl var kommen hade sjukhuset inte lyckats nå kraven, men ett vite har ännu inte krävts ut av myndigheten. Till Läkartidningen säger IVO att ärendet fortfarande är ”pågående”.

– Det handlar alltså om samma summa som skulle sparas in i och med nedläggningen av Sollefteå BB, det hela har varit en ekonomisk förlust, säger Carina Hellström.

2022 har varit omvälvande för regionpolitiken i Västernorrland. Det tog hela 72 dagar efter årets val innan ett nytt regionstyre fanns på plats. Det nuvarande styret består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

I slutet på november presenterade partierna att de ska utreda framtiden för Sollefteå sjukhus. En utredning som ska vara klar i juni 2024. Enligt SVT Västernorrland finns det tre vägar som kommer att utredas: Utveckla dagens verksamhet, öppna de avdelningar som lagts ned eller lägga ned allt.

Några dagar efter att det nya regionstyret presenterats kallade BB-ockupanterna in till stormöte för att diskutera ockupationens framtid.

– Det här styret innebär en katastrof för Sollefteå. Men vi har bestämt att vi ska fortsätta ockupera och kämpa, även i motvind, säger Barbro Mikaelsson.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga