Inrikes #23/2022

Personalen uppmanades förfalska personal­liggaren

Felaktig notering är ett brott, som kan leda till sanktionsavgifter på tiotusentals kronor även om det bara beror på slarv. Foto: Axel Green, Privat Montage: Arbetaren

Anställda på Masala Masala vittnar om olagliga arbetsvillkor, bland annat arbetstider på upp till 14 timmar, sex dagar i veckan. Utåt ser allt bra ut i personalliggaren. Men nu kan Arbetaren visa hur den prydliga bilden är ett resultat av ett omfattande bedrägeri mot svenska myndigheter. Ett bedrägeri som de anställda, med hot om att kastas ur landet, förmåddes delta i. 

”Vi följer de regler som finns för arbetstid” och ”självklart följer vi gällande lagar och regler för till exempel personalliggare.” Det är vad Masala Masalas ägare Danny Wahab skriver till Arbetaren som svar på anställdas vittnesmål i Arbetaren om arbetsdagar på upp till 14 timmar.

Ahidul Khan, tidigare anställd på Masala Masala Foto: Axel Green
Ahidul Khan, tidigare anställd på Masala Masala Foto: Axel Green

Det är också det budskap som har förmedlats till Migrationsverket och Skatteverket. Men när Arbetaren får tillgång till flera delar av pusslet, framträder en annan bild. En bild som tyder på ett omfattande bedrägeri mot svenska myndigheter.

– Det som står i personalliggaren är inte sanningen, säger Ahidul Khan, nu uppsagd anställd på Masala Masala. 

För att motverka svartarbete i riskbranscher måste restauranger enligt Skatteförfarandelagen, skriva in alla som är ”verksamma” i lokalen i en bok kallad personalliggare. När ett arbetspass inleds noteras starttiden och när det är över, sluttiden.

Den som tittar i personalliggaren för en av Masala Masalas restauranger hittar visserligen enstaka arbetspass på över 12 timmar, men nu kan Arbetaren visa hur majoriteten av mastodontpassen göms undan. Felaktig notering är ett brott, som kan leda till sanktionsavgifter på tiotusentals kronor även om det bara beror på slarv.

När vi kom på morgonen skulle vi skriva in oss i personalliggaren, men vi uppmanades skriva andra tider så att chefen kunde ändra dem sedan.

Ahidul Khan, tidigare servitör på Masala Masala

Arbetaren har tagit del av ett stort material, bland annat bilder ur personalliggaren. En sådan bild på visar att den 13 juli 2020 skrivs Ahidul Khan ut klockan 19:00. Nu är han officiellt inte längre ”verksam” i lokalen. Han har slutat och ska inte längre vara där. Men Ahidul Khan säger att han jobbade till stängning detta datum, det vill säga till efter 22:00. Och bildens “metadata” visar att han talade sanning.

När en digital kamera tar en bild bäddas också en rad olika data in i bildfilen, så kallad metadata. I det här fallet visar datan att bilden på personalliggaren är tagen 22:09. En bild på kassan vid stängning undanröjer de sista tvivlen. Skärmen visar att klockan är 22:09. 

Tv. I personalliggaren har Ahidul Khans sluttid noterats till 19:00. Th. Men kassan visar att han är på jobbet så sent som 22:09. OBS! Bilden har maskats för att dölja känsliga och källskyddade personuppgifter. Foto: Privat Montage: Arbetaren
Tv. I personalliggaren har Ahidul Khans sluttid noterats till 19:00. Th. Men kassan visar att han är på jobbet så sent som 22:09. OBS! Bilden har maskats för att dölja känsliga och källskyddade personuppgifter. Foto: Privat Montage: Arbetaren

Bilderna ger stöd för det som flera källor uppgett till Arbetaren. De tider som antecknas i Masala Masala-restaurangernas personalliggare har inte något med verkligheten att göra.

Men att en felaktig sluttid antecknas är inte det enda som döljer de verkliga arbetstiderna. Arbetaren har tagit del av ett stort bildmaterial som visar flera exempel på manipulationen. En bild visar inskrivningen på förmiddagen den 16 juli 2020.

Tv. Ahidul Khan uppmanades skriva in sig klockan 11:00. Th. ...men under dagen har någon ändrat 11:00 till 15:00 och skrivit ut honom redan klockan 19:00. OBS! Bilden har maskats för att dölja känsliga och källskyddade personuppgifter Foto: Privat Montage: Arbetaren
Tv. Ahidul Khan uppmanades skriva in sig klockan 11:00. Th. …men under dagen har någon ändrat 11:00 till 15:00 och skrivit ut honom redan klockan 19:00. OBS! Bilden har maskats för att dölja känsliga och källskyddade personuppgifter Foto: Privat Montage: Arbetaren

Ahidul Khan är inskriven 11:00. Men en annan bild, tagen 23:01 samma dag, visar att nu har 11:00 ändrats till 15:00. Inte heller sluttiden 19:00 stämmer med metadatan. På samma sätt fortsätter manipulationen över sidan.

Tv. Även dagen därpå är ändras hans inskrivningstid från 11:00... Th. ...till 15:00. Hans utskrivningstid är noterad till 19:00 men bildens inbäddade data visar att han är på jobbet 22:51. OBS! Bilden har maskats för att dölja känsliga och källskyddade personuppgifter Foto: Privat Montage: Arbetaren
Tv. Även dagen därpå är ändras hans inskrivningstid från 11:00… Th. …till 15:00. Hans utskrivningstid är noterad till 19:00 men bildens inbäddade data visar att han är på jobbet 22:51. OBS! Bilden har maskats för att dölja känsliga och källskyddade personuppgifter Foto: Privat Montage: Arbetaren

Men Arbetarens material visar att många gånger stämmer inte heller de ursprungliga starttiderna 11:00. Även detta är en del av manipulationen.

– När vi kom på morgonen skulle vi skriva in oss i personalliggaren, men vi uppmanades skriva andra tider så att chefen kunde ändra dem sedan, säger Ahidul Khan.

Skärmavbild från en video som visar hur personalen uppmanas ange felaktiga tider i personalliggaren. OBS! Bilden har maskats för att dölja känsliga och källskyddade personuppgifter Foto: Privat
Skärmavbild från en video som visar hur personalen uppmanas ange felaktiga tider i personalliggaren. OBS! Bilden har maskats för att dölja känsliga och källskyddade personuppgifter Foto: Privat

Instruktionerna från cheferna löd exempelvis, enligt flera källor på restaurangen, att även om klockan var 10:00 när man kom, skulle man helst skriva 11:00 i boken. Detta för att en etta lättare kunde ändras så att det stod 12:00 eller 15:00. I efterhand gick cheferna in och manipulerade tiderna. 

Arbetaren har under en lång tid framfört förfrågan om en intervju med ägaren till Masala Masala-restaurangerna, Danny Wahab. Men istället ”väljer att ge en skriftlig kommentar” och i denna skriver han att det är självklart att ”vi följer gällande lagar och regler”. 

Men om han med ”vi” menar sig själv och restaurangernas ansvariga chefer gör ytterligare bevisning det fullständigt uppenbart att det inte stämmer.

I en video, som Arbetaren tagit del av, visas interiören på en av Masala Masala-restaurangerna. Två anställda tar i slutet av dagen emot ett samtal från chefen med ansvar för restaurangen. Ur telefonen, i högtalarläge, dikterar chefen vad som ska skrivas in i personalliggaren på respektive anställd. ”Ok boss”, svarar den som filmar och personen bredvid den som filmar skrivs ut klockan 22:00.

Därefter dikterar chefen den tid som ska skrivas in på personen som filmar och som, precis som sin arbetskamrat, uppenbart är på jobbet. ”21:00”. tiden skrivs ned i personalliggaren. Kameran sveper från telefonens display till kassans skärm. Båda visar att klockan är 22:09.

När Danny Wahab konfronteras med uppgifterna, svarar han per mejl.

”Det här är nya och allvarliga uppgifter som jag behöver gå igenom för att veta vad som hänt. Vi ska göra rätt och skulle det framkomma några brister ska vi korrigera dem och vidta åtgärder för att de inte ska upprepas.”, skriver ägaren i mejlet till Arbetaren.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan