Signerat #56/2021

Några viktiga ord om kapital­beskattning

Artikelförfattaren Channa Riedel är poet, skribent och musiker bosatt i Göteborg, medlem i Musikersektionen vid Göteborgs LS. Hon skriver ibland musik till texter av bland annat Stig Dagerman. Foto: Simon Rydén

“Om 18 miljoner placerades i en annan sparform landar skatten på ungefär 800 000 kronor per år. Med ISK-kontot blir det 64 000 kronor.” Channa Riedel om C:s motkrav på sänkt skatt för ISK-konton och skattesänkningar för de allra rikaste.

Kära läsare,

Sommaren inleddes med misstroendeförklaring och V:s krav om att förslaget om fri hyressättning i nyproduktion skulle slopas, något de fick gehör för. Punkt 44 ströks från Januariavtalet. C:s motkrav var sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare samt sänkt skatt på så kallade ISK-konton. Kära läsare, jag frågade mig också: Vad är ett ISK-konto? Jag vill helst inte störa i sommaren men jag vill ändå försöka säga något om kapitalbeskattning och vad det är för slags rikedom C så passionerat vill gynna.

ISK – Investeringssparkonton – är en sparform som infördes 2012 under regeringen Reinfeldt. Det skulle bli lättare att deklarera och framför allt skulle kapitalbeskattningen hållas låg. Den som sparar på annat sätt än i ISK redovisar vinster – kapitalinkomst – och skattar på dem. Det är i Sverige lägre skatt på kapitalinkomst än på arbete (inkomstskatten). Inkomst som inkomst kan tyckas – vad spelar det för roll om den kommer från lönen eller från kapitalinkomst? Fråga inte mig, men det är ett snyggt sätt att gynna den som räknar sina miljoner på banken.

Så vad är ISK och hur skiljer det sig från andra sparformer? Istället för vanlig kapitalbeskattning tyckte man att det var trevligare att beskatta en s.k. schablonintäkt som enkelt uttryckt är summan av kontots tillgångar, gånger den aktuella statslåneräntan plus en procentenhet. Det är den summan – en sorts schablonvinst- som sedan beskattas med 30%, inte den faktiska vinsten. Som lägst blir den totala skatten 3,75 procent på de totala tillgångarna. Med tanke på att det i aktiesammanhang är de rikaste 1 % som gör de riktigt stora vinsterna är det inte svårt att förstå att det är just dessa som gläds lite extra åt skattesubventionerna.

När Alliansen införde ISK räknade de med att räntan skulle stiga till runt 5 procent. Istället sjönk den till dagens minusnivåer. Utan räntegolvet skulle alltså skatten bli närmare noll.

För att undvika att ISK-kontona blir helt skattefria infördes 2018 ett räntegolv på 1,25 procent. Räntan kan alltså aldrig gå under 1,25 procent. Det här vill C råda bot på och utöver att skattebefria de första 150 000 kronorna önskar de även ta bort räntegolvet och göra det ännu billigare för rika att vara rika. När Alliansen införde ISK räknade de med att räntan skulle stiga till runt 5 procent. Istället sjönk den till dagens minusnivåer. Utan räntegolvet skulle alltså skatten bli närmare noll.

Men så vad talar vi om för summor? Det finns ungefär 3,8 miljoner ISK-konton och 2,7 miljoner innehavare. De flesta människor i Sverige har inget sparande. Medianpersonen som har ett ISK-konto har kapitaltillgångar på ungefär 80 000 kronor. Det är alltså lika många som har mer och mindre än 80 000, en summa man i nuläget skattar 278 kronor på. De som har mer har dock, ja, väldigt mycket mer.

Skatteverket har visat att större delen av ISK-kontonas kapital tillhör – föga förvånande – de allra rikaste. Runt 30 000 personer har ISK-tillgångar på över 3 miljoner kronor. Medianen på de sista 10 procent har tillgångar på 4 miljoner kronor och medianen på övriga 1 procent är 18 miljoner kronor.

Om 18 miljoner placerades i en annan sparform landar skatten på ungefär 800 000 kronor per år. Med ISK-kontot blir det 64 000 kronor. Det här låter som fantasisummor, liksom den sammanlagda summan på uteblivna intäkter på grund av skattesubventionerna kopplade till ISK-kontona gör: Riksrevisionen och Finansdepartementet menar att det kan röra sig om 116 miljarder sedan 2018.

Så vad C:s motkrav i grunden handlar om är bara gammal hederlig skattesänkning för samtliga – särskilt för de allra rikaste. S föreslog tidigare i somras att taket för ISK-kontona skulle ligga på runt 150 000 – 200 000 och högre summor beskattas som annan kapitalinkomst.

Men efter kritik vände de kappan och hävdade att gränsen snarare borde gå vid 3 miljoner, allt för att gynna småspararna. Huruvida det är rimligt i att tala om personer med 3 miljoner på kontot som småsparare får man nog fråga Magdalena Andersson om.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga