Nummer 56 / 2021

Ali Esbati i rödrutig skjorta utomhus.
Färggrann kungsfiskare på en gren.