Inrikes #76/2020

Arbetsdomstolen avgör vad ett andra hamnavtal är värt

Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar och Martin Berg, Hamnarbetarförbundet möts i Arbetsdomstolen. Foto: Axel Green Montage: Arbetaren

Just nu pågår målet i Arbetsdomstolen där Hamnarbetarförbundet stämt arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar för kollektivavtalsbrott. Ett mål vars dom kan få stora effekter på svensk arbetsmarknad. Det här handlar målet om.

Målet Hamnarbetarförbundet mot Sveriges Hamnar och APM Terminals i Arbetsdomstolen handlar om det kollektivavtal som fackförbundet tecknade med arbetsköparorganisationen förra året. Men sätter också fingret på en viktig aspekt av arbetsmarknadensregler efter den inskränkta konflikträtten som infördes i augusti förra året. Den ställer på sin spets frågan om ett andra avtals värde och kan enligt vissa bedömare, däribland Hamnarbetarförbundet, ge en fingervisning om framtidens arbetsmarknad. 

– Det här är första domen där arbetsdomstolen ska slå fast vad som gäller i den här nya skärningspunkten mellan inskränkt strejkrätt och konkurrerande avtal. Om det blir en praxis i enlighet med vad arbetsgivarsidan vill, då är hela den svenska arbetsmarknaden helt öppen för avtalsshopping, säger Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse.

Sveriges Hamnar är inte lika dramatiska och i den skriftliga kommentar inför morgondagen som dess förhandlingschef ger Arbetaren per mejl.

”En av de stora framgångsfaktorerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen är stabiliteten och förutsägbarheten för såväl arbetsgivare som anställda. Detta har tryggat företag och anställningstillfällen genom åren. Frågan om förstahandsavtal och andrahandsavtal är inte ny och har redan lösts av arbetsdomstolen genom flera tidigare avgöranden. Vi följer förstås frågan med intresse” skriver Joakim Ärlund till Arbetaren.

Det här är vad målet handlar om:

Hamnarbetarförbundet har stämt sin motpart Sveriges Hamnar för kollektivavtalsbrott i två fall. Kärnan i stämningen handlar om att arbetsköparen APM Terminals i Göteborg, trots avtal med förbundet, även i fortsättningen enbart förhandlat med Transport.

I april förra året, en månad efter att APM Terminals arbetsköparorganisation Sveriges Hamnar tecknade avtal med Hamnarbetarförbundet efter den långdragna Hamnkonflikten, skulle arbetstiderna i containerhamnen läggas om. Hamnarbetarförbundets avtal har i princip samma text som Transports avtal därmed också skrivningen om att ändringar av arbetstider ska förhandlas. I samband med denna ändring gjordes också en riskanalys av ändringarna, men i samråd med den fackliga parten kring eventuella arbetsmiljökonsekvenser skedde även den enbart med Transport.

Eftersom Hamnarbetarförbundet nu har avtal är arbetsköparen tvungen att även förhandla med dem, anser förbundet och kräver därför skadestånd på sammanlagt 400 000 kronor.

Foto: Axel Green
Foto: Axel Green

Motparten Sveriges Hamnar är dock av en annan åsikt, vilket är skälet att ingen uppgörelse kunde träffas under de tvisteförhandlingar som föregick stämningen. I korta drag bestrider arbetsköparorganisationen att de begått ett kollektivavtalsbrott. Anledningen är att Hamnarbetarförbundets avtal är det andra tecknade avtalet, det vill säga ett ”andraavtal” eller ”andrahandsavtal”. De hävdar att det först ingångna avtalet enbart gäller. Att förhandla med Hamnarbetarförbundet vore i sin tur ett brott mot avtalet med Transport. Detta eftersom det är ett så kallat exklusivitetsavtal på grund av att det innehåller skrivelsen:
 
”Så länge detta avtal gäller ska vid arbetsgivarens arbetsplatser tillämpas här nedan upptagna allmänna bestämmelser, löner och ordningsregler samt i förhandlingsprotokoll och protokollsanteckningar angivna beslut rörande detta avtals tolkning och tillämpning.”

Eftersom avtalet med Hamnarbetarförbundet är precis likadant innehåller även det denna text, men två avtal kan inte vara ”exklusiva”. Därför gäller förhandlingsplikten enbart gentemot det fack som först tecknade avtal med texten, närmare bestämt Transport.

Foto: Axel GreenFörhandlingarna pågår i Arbetsdomstolen.
Foto: Axel Green
Förhandlingarna pågår i Arbetsdomstolen.

På ytan handlar fallet om två parter som är oense, men en dom i Arbetsdomstolen är inte bara ett sätt att avgöra en träta. Domarna blir sedan också i många fall vägledande för framtida avgöranden, särskilt så när en ny lag ska appliceras på verkligheten.

Även om det här fallet inte rör strejkrätten som sådan, innehöll den också en inskärpning om frågan om först tecknade avtal och det avtal som tecknas därefter. Vad rätten beslutar i frågan kan alltså komma att slå fast hur långt eller kort rättigheterna sträcker sig för det fack som tecknar det andra avtalet, i det här fallet alltså Hamnarbetarförbundet. 

Arbetaren är på plats under förhandlingen. Mer rapportering följer.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga