Inrikes #41/2020

Arbetsköparjackpot i LAS-utredningens förslag

Enligt de senaste uppgifterna föreslår utredningen att göra det möjligt för arbetsköpare att, vid arbetsbrist, säga upp fem personer som med tidigare regler hade fått stanna. Foto: Wikimedia Commons och Fredrik Sandberg/TT Montage: Arbetaren

De läckta färdiga förslagen på ny Lag om anställningsskydd ger ytterligare fördelar till arbetsköparsidan än vad som hittills läckt. Bland annat tas äldres företräde att bli kvar i arbete bort. Sammanlagt gynnas arbetsköparsidan direkt av fyra av sex lagändringsförslag, säger arbetsrättsexperten Caroline Johansson.

Regeringens utredare ska den 1 juni enligt plan lägga fram sin färdiga utredning komplett med förslag på hur Lagen om anställningsskydd, LAS, ska förändras.

FAKTA LAS-utredningens läckta slutförslag (Ur den anställdes perspektiv)

– Fem, istället för dagens två undantag från LAS-turordningen vid arbetsbristsuppsägningar. Med det nya förslaget slopas också begränsningen att det bara är tillåtet i företag med färre än tio anställda. Det betyder: Arbetsköparen får välja ut fem nyare anställda och istället säga upp fem, varav tre skulle fått vara kvar med gamla reglerna.

– Möjligheten stryks att ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl som saknar ”saklig grund” inom företag med 15 eller färre anställda. 
Det betyder: Vid en felaktig uppsägning slipper arbetsköparen betala hela eller större delen av skadeståndet.

– Förtur för äldre vid uppsägning på grund av arbetsbrist stryks. 
Det betyder: Vid en uppsägning där två anställda har samma anställningstid gäller inte längre att den äldre har förtur att stanna. Istället får arbetsköparen själv bestämma vem som får gå. 

– Turordningskretsar får inte längre slås ihop. 
Det betyder: I exempelvis kommunala anställningar får inte hela kommunen ses som en turordningskrets, istället gäller arbetsstället.

– För visstidsanställda inträder rätt till förtur efter 9 månader istället för nuvarande 12 månader. 
Det betyder:Efter nio månaders anställning så måste de som anställts senare sägas upp innan den anställde blir av med jobbet.

– Rätt till kompetensutveckling skrivs in i lagen med formuleringen ” Arbetsgivaren har ansvar för skälig kompetensutveckling under anställningen”. 
Det betyder: Att det i efterhand vid en uppsägning kan bli tal om skadestånd om en domstol bedömer att lagkravet inte uppfyllts.

Källa: SVT [Arbetarens bearbetning]

Den senaste läckan av de färdiga förslagen till SVT bekräftar flera av de preliminära förslag som Arbetaren rapporterat om. Om uppgifterna stämmer innebär fyra av sex av förslag en klar fördel för arbetsköparna, med vad arbetsrättsexperter anser vara stora ingrepp i anställdas nuvarande skydd.

– Man tar ifrån arbetstagarsidan en del av de rättsliga verktyg som de har att tillgå. Lagens effektivitet vilar mycket på att vara något man har med sig in i förhandlingar. Ändrar man i lagen ändrar, man dynamiken mellan parterna, säger arbetsrättsforskaren Caroline Johansson vid Uppsala universitet.

Enligt de senaste uppgifterna föreslår utredningen att göra det möjligt för arbetsköpare att, vid arbetsbrist, säga upp fem personer som med tidigare regler hade fått stanna. Detta genom undantag från regeln sist in på jobbet, först ut. Utöver detta föreslås att slopa möjligheten att ogiltigförklara en felaktig uppsägning av personliga skäl för företag med färre än 15 anställda.

Men vad som ännu inte varit kända är förslagen om att slopa möjligheten att betrakta exempelvis en hel kommun som en turordningskrets, men också att stryka äldres förtur vid uppsägning. Med nuvarande regler gäller att om två anställda ska sägas upp och de har samma anställningstid får den äldre av de två stanna. Nu ska det istället överlåtas till arbetsköparen att själv välja vem som får stanna.

Till de fyra förslagen kommer också två redan kända förslag som, enligt utredningens direktiv ska väga upp inskränkningarna för de anställda. Det ska räcka för tillfälligt anställda med nio månaders anställning innan de får förtur till återanställning, mot dagens 12 månader. Utöver det ska arbetsköparen enligt förslaget, vid uppsägning, erbjuda kompetensutveckling i ”skälig omfattning”. 

Utredningens uppdrag är att leverera lagförslag i enlighet med Socialdemokraterna och Miljöpartiets januariöverenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet om att ändra LAS ”genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”.

Men i enlighet med januariavtalet ska också balansen mellan fack och arbetsköpare upprätthållas och skydd mot godtycklighet vid uppsägning bevaras. Även om de första fyra förslagen helt klart uppnår avtalets ambition är det, enligt Caroline Johansson, sämre ställt med den senare ambitionen.

– Balansen skiftar helt klart. Flera av förslagen ger arbetsgivaren större möjlighet att ensidigt välja vem som får gå. I och med det ökar risken för godtycke, det kan man inte komma ifrån, säger hon.

LAS-utredningen bekräftar också tidigare läckor och föreslår att regeringen skjuter på införandet ett år till den 1 januari 2022. 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan