Berättelser vävs samman

Kultur
En stillbild ur filmen Wild Relatives som nu visas på Tensta konsthall.
Foto: Jumana Manna, Stillbild ur Wild Relatives
[UTSTÄLLNING] Fröer – En resa i geopolitik, konflikt och biologi
Jumana Manna: Wild Relatives (2018) film, 60 min
22/1 – 24/5
Tensta konsthall

Den internationellt uppmärksammade filmen Wild Relatives visas nu på Tensta konsthall. Konstnären Jumana Manna, i dag baserad i Berlin men uppvuxen i palestinska delen av Jerusalem, följer i Wild Relatives grödorna och det biologiska kulturarvet i spåren av storpolitiken. I filmen visas hur fröets betydelse påverkats av krig och kommersiella intressen, samtidigt som den belyser maktrelationer.

Platserna Svalbard i norra Ishavet och Beekadalen i Libanon är två platser som förbinds genom arkivet Svalbard Global Seed Vault, ett arkiv som innehåller tusentals genbanker från grödor i hela världen. Arkivet ägs av norska staten, men har intressen hos kommersiella jordbrukskoncerner och andra staters regeringar.

Under 2012 ansåg ett internationellt fröforskningscenter det nödvändigt att flytta verksamheten från Aleppo i Syrien till Beekadalen i Libanon. Men eftersom man inte kunde flytta genbanken med grödor, skapades en kopia genom att använda frökopior från arkivet i Svalbard.

I Wild Relatives vävs olika berättelser samman, och Manna visar också småskaligt odlande, migrantarbetare och bönders kamp för biologisk mångfald.