Inrikes #6/2020

Uppror inom IF Metall om LAS

Nu börjar ett internt missnöje att gro inom IF Metall angående ledningens roll i och inställning i Las-förhandlingarna. Foto: Rolf Höjer, Christine Olsson, Bertil Ericson/TT Montage: Arbetaren

IF Metall-ledningen är beredda att kohandla bort turordningsregler och ”saklig grund”. De borde inte ens förhandla om Lagen om anställningsskydd utan istället göra motstånd. Åsikterna kommer från en klubb och före detta förtroendevalda inom IF Metall. Nu försöker de väcka opinion mot försämringar i Las och förbundets inställning.

Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om Lagen om anställningsskydd har tagit paus och dammet efter de fem LO-förbundens avhopp har tillfälligt lagt sig. Men nu börjar ett internt missnöje att gro inom IF Metall angående ledningens roll i och inställning i Las-förhandlingarna.

Jan-Olov Carlsson, klubbordförande, IF Metall
Jan-Olov Carlsson, klubbordförande, IF Metall Foto: Arbetaren

– I klubben är folk väldigt besvikna. Jag tycker förbundsledningen tar fel riktning. De är för lite intresserade av vad medlemmarna tycker och drivs av politiska hänsynstaganden, säger Jan-Olov Carlsson, klubbordförande för Volvo Lastvagnar i Umeå.

Klubben har skrivit en budkavle, ett upprop, som ska föras vidare från medlem till medlem i och utanför IF Metall. I budkavlen skriver klubben ”Det finns en uppenbar risk till fortsatta försämringar. Någonting måste göras. Vi kan inte passivt vänta och se.”

Budkavlen uppmanar medlemmar, klubbar, fackliga föreningar och förbund att samlas kring kravet att varken turordningsreglerna eller “saklig grund” för uppsägning får förhandlas bort. Klubben anser att såsom förhandlingarna förlupit är båda dessa beståndsdelar i dagens anställningsskydd på väg att försämras eller skrotas.

– Det är så klart triggat av januariöverenskommelsen och hot om förändringar av arbetsrätten, men också diskussionen om att man måste kohandla med turordningsreglerna som insats. På central facklig nivå anser man att de inte är värt något och att de ska användas som bytesvara, säger han.

FAKTA: LAS-FÖRHANDLINGARNA

Jan 2019: S, C, L och MP sluter januariöverenskommelsen som slår fast att LAS ska ”ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. Arbetsköpare och fack ska få en chans att komma överens först, men om de inte gör det kommer regeringens egna utredning att ligga till grund för ny lagstiftning.

April 2019: Regeringen tillsätter utredning om förändringar i Las. Förhandlingar mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv inleds.

Dec 2019: Plötsligt hoppar fem LO-förbund och ett TCO-förbund av förhandlingarna med anklagelser om att LO-ledning förhandlat bort ”saklig grund” bakom deras rygg. Kort därefter enas de kvarvarande parterna om en avsiktsförklaring och tar paus.

Maj 2020: Nu förväntas regeringens Las-utredning vara klar.

Augusti 2020: Planerad start för den avgörande förhandlingsrundan.

2021: Om ingen överenskommelse nåtts mellan fack och arbetsköpare ska en ny version av Las införas i enlighet med slutsatserna i regeringens utredning.

Men en uppmaning med den innebörden kommer i omedelbar konflikt med den egna förbundsledningen. I slutet av förra året hoppade Kommunal, tillsammans med fyra andra LO-förbund, av Las-förhandlingarna. De anklagade LO-ledningen för att ha förhandlat bakom deras rygg och att ha gått med på att stryka kravet i Las på att en uppsägning måste ha ”saklig grund”.

Källor uppgav kort därefter i Kommunalarbetaren att förhandlingarna skett genom en hemlig grupp bestående av LO:s och Handels avtalssekreterare, men också IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä. En källa uppger att motivet skulle vara att smärtfritt få fram en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter för att Socialdemokraterna ska slippa en svekdebatt och ändå följa Januariöverenskommelsens krav på Las-ändringar. Till Arbetaren har LO förnekat den hemliga gruppen och varken Handels eller IF Metall har kommenterat. Men Volvo Lastvagnar är själva medvetna om att deras  budkavle direkt utmanar den egna förbundsledningen och deras inslagna väg.

– Jag har ju suttit med i centrala sammanhang i förbundet. Jag kan bekräfta den bilden. Det har pratats under lång tid att förhandla med turordningen som insats. Då är det bara opinion inom IF Metall som kan ändra förbundets inställning, säger han.

Men upprördheten har hittills inte yttrats officiellt bara av klubben i Umeå. I Linköping har en grupp medlemmar bestående av pensionerade ombudsmän och förtroendevalda även de riktat kritik mot vad de upplever som förbundsledningens hemlighetsmakeri. Jan-Inge Ogenfalk är pensionerad sekreterare i först styrelsen för verkstadsklubben på Saab i Linköping och sedan för koncernfacket. Enligt honom bekräftar uppgifterna i Kommunalarbetaren en farhåga de känt.

– De här förhandlingarna har politikerna tvingat fram med hot om lagstiftning. Det oroar oss. Jag är orolig för att man tummar mycket på turordningreglerna. Man ger efter för att man har tryck från politiskt håll, säger han och säger sig tala för resten av gruppen.

Titta på Frankrike, vi är för snälla i det här landet.
Jan-Inge Ogenfalk, pensionerad sekreterare 

Gruppen är även den starkt kritisk till förbundsledningens agerade och anser att frågan borde ha förankrats hos medlemmarna. Jan-Inge Ogenfalk tycker att förbundet borde följa Kommunals exempel och lämna. Han säger att de egentligen överhuvudtaget aldrig borde ha satt sig i förhandlingarna, utan istället ställt in sig på motstånd mot alla försämringar av Las.

– Förbundslednignen skulle opponera sig offentligt och skapa opinion emot. Räcker det inte då ska man använda strejkvapnet också. Strejkvapnet är vi dåliga på att utnyttja. Titta på Frankrike, vi är för snälla i det här landet, säger han.

Arbetaren har sökt IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä för en kommentar utan framgång.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp