Utrikes #3/2020

Långt kvar i kampen mot barnäktenskap

Eliza, 17, tvingades vid 13-års ålder gifta sig med en 35-årig man i sin by i Sydsudan, till ett utbyte mot på 50 boskap. Foto: Mariah Quesada/ TT

Även om utvecklingen gått framåt på senare år tvingas fortfarande alldeles för många flickor gifta sig redan som barn. Unicef beräknar att tolv miljoner minderåriga flickor varje år ingår äktenskap.

Ett av FN:s globala utvecklingsmål syftar till att sätta stopp för barnäktenskapen till 2030. Men dit är vägen fortsatt mycket lång. Unicef beräknar att tolv miljoner flickor varje år gifter sig innan sin 18-årsdag och att det finns hela 650 miljoner kvinnor i världen som ingått äktenskap redan som barn.

Nankali Maksud, senior rådgivare vid Unicef, säger att barnäktenskap ofta hänger samman med flera strukturella sociala och kulturella orsaker.

– Det inkluderar fattigdom, bristande utbildningsmöjligheter och ekonomiska möjligheter, sociala förväntningar, diskriminering av flickor och kvinnor, en tro på att flickor behöver skyddas och en avsaknad av kunskap samt tillgång till alternativ.

Han tillägger att flickor dessutom ofta ses som en ekonomisk börda och att familjer därför i vissa fall väljer att gifta bort dem, eftersom det kan ses som det bästa valet av få alternativ.

Våra undersökningar om barnäktenskap i olika länder i världen har gjort oss övertygade om att den främsta orsaker helt enkelt är bristen på jämställdhet.
Heather Barr, UN Women

En talesperson för UN Women betonar samtidigt att fenomenet med barnäktenskap riskerar att förvärras i samband med humanitära kriser.

Unicef uppger att arbetet mot barnäktenskap gått framåt på senare år, och att utvecklingen är tydligast i Sydasien. Där har risken för att en flicka ska bli bortgift redan som barn minskat från 50 till 30 procent, främst på grund av en positiv trend i Indien.

Nankali Maksud säger att det även har gjorts vissa framsteg i Afrika.

– Ett exempel är Etiopien, som tidigare var ett av de fem länder i södra Afrika där barnäktenskapen var som vanligast. Där har andelen minskat med en tredjedel under de senaste tio åren.

Han menar att det är de utsatta ländernas regeringars ansvar att prioritera kampen mot barnäktenskapen. Nankali Maksud säger att för att uppnå målsättningen kommer det dock att krävas att utvecklingen går mycket snabbare än den gjort under det senaste decenniet.

– Med rätt investeringar och en påskyndad utveckling är den globala målsättningen möjlig att uppnå, säger Nankali Maksud.

Heather Barr vid människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW, är mindre optimistisk och säger att det kommer att bli svårt att nå målsättningen om att få ett slut på barnäktenskapen till 2030.

– Men målsättningen har tydligt bidragit till att minska antalet barnäktenskap och kommer att fortsätta göra det, även om den inte helt kommer att uppnås. Det finns helt enkelt allt för många länder som fortsätter att tolerera barnäktenskap, var sig de är legala eller inte.

UN Women menar att kampen för en ökad jämställdhet är avgörande. Det är en åsikt som delas av Heather Barr.

– Våra undersökningar om barnäktenskap i olika länder i världen har gjort oss övertygade om att den främsta orsaker helt enkelt är bristen på jämställdhet.

Unicef har kunnat visa ett starkt samband mellan hur länge flickor går i skolan och framsteg i kampen mot barnäktenskap. Enligt beräkningar skulle 14 procent färre flickor bli bortgifta om alla flickor erbjöds möjligheten att gå klart grundskolan, medan siffran skulle stiga till hela 64 procent om de även erbjöds möjligheten att gå klart gymnasiet.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga