Artikel 1 av 2

Proletärenredaktören: ”Det är välgörenhet, inte solidaritet”

Tidningen Proletärens nye tillförordnade chefredaktör Robert Wettersten kallade i en intervju med Nyheter Idag tiggande EU-migranter för ett ”importerat trasproletariat”. Genom detta öppnar Wettersten dörren för högerextrema krafter, menade Ottilia Thorsson i en debattartikel i onsdagens Arbetaren. Här ger Proletärens Robert Wettersten replik.

Debatt
”Att tiggarna är ett importerat trasproletariat är också en beskrivning av hur det ser ut, inte någon form av skällsord, som Ottilia Thorsson tycks uppfatta det som”, skriver Robert Wettersten i sin debattreplik.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Läs Ottilia Thorssons debattartikel HÄR.

Ottilia Thorsson (OT) reagerar på att jag kallat tiggare från Rumänien och Bulgarien för ett ”importerat trasproletariat”, och undrar hur jag kan kalla mig för kommunist, jag som uttrycker mig så.

Det är mycket enkelt. Termen trasproletariat är en marxistisk term för det nedersta skiktet i samhället: kriminella, tiggare, prostituerade, missbrukare etc. Det är ingen värderande term, även om både Karl Marx och Friedrich Engels själva använde ganska grova ord när de beskrev trasproletariatet.

Att tiggarna är ett importerat trasproletariat är också en beskrivning av hur det ser ut, inte någon form av skällsord, som OT tycks uppfatta det som. Kanske vore ”exporterat” trasproletariat en bättre beskrivning. På det här sättet kan ju Rumänien och Bulgarien skicka sina sociala problem till andra EU-länder.

På det här sättet kan ju Rumänien och Bulgarien skicka sina sociala problem till andra EU-länder.

Men att jag uttrycker mig så, menar OT, är att ”öppna dörren för högerextrema krafter att ta sig form och etablera sig”, och hon antyder också att jag ”sträcker ut en hand till fascister”. Orsakssambandet är så obegripligt och långsökt att anklagelsen blir helt omöjlig att bemöta.

”Dessa människor tillhör också arbetarklassen”, menar OT vidare. Jag är inte överens. Åtminstone inte om man menar att arbetarklassen är den klass som saknar produktionsmedel och måste försörja sig genom lönearbete. Hur motiverar OT att tiggarna är arbetarklass?

”Vilka är det som ska hjälpa? Vem ska välja vilka som ska få hjälpen, och hur ska urvalet göras?” skriver Robert Wettersten.
Foto: Privat

OT skriver att ”den enda vägen till ett samhälle fritt från fattigdom, misär och klassklyftor är att hjälpa dem här i Sverige”. Jag frågar mig om hon verkligen menar det hon skriver. Hur ska den hjälpen se ut? Vilka är det som ska hjälpa? Vem ska välja vilka som ska få hjälpen, och hur ska urvalet göras? Vad hände med marxismens syn på kampen som vägen till frigörelse från förtryck?

Det är inte lätta frågor, och lösningen på sikt är förstås ett annat, socialistiskt, samhälle. Men redan här och nu skriker problemet efter en lösning. Och så länge vi har en värld uppdelad i länder måste lösningen finnas i hemländerna.

Jag kan i alla fall inte se det som en värdig lösning att vi på varenda svensk ort ska ha människor som sitter och fryser utanför Ica och ber oss om pengar – småslantar vi slänger till dem, och får oss att känna oss som fina och goda människor en stund. Det är välgörenhet – uppifrån och ner, inte solidaritet mellan jämlikar.

 

Robert Wettersten
Tillförordnad chefredaktör
Proletären

Artikel 2 av 2

”Vad är det för förakt du applicerar på Karl Marx teorier?”

Svar direkt från Ottilia Thorsson på Robert Wetterstens debattreplik.

Debatt

Robert Wettersten, hur kan du ännu en gång bekräfta ditt osympatiska uttalande med ett liknande argument? Du skriver öppet att det du kallar för ett ”importerat trasproletariat” ska sitta i det här landet på bar mark i vinterkylan utan att få tillgång till hjälp här. De ska skickas hem, fraktas som om de vore paket på posten.

Betydelsen av grundläggande marxistiska begrepp har en väldigt liten betydelse i sammanhanget – att vägra hjälpmedel till utsatta människor och aktivt arbeta med högerextrema medier är en helt annan sak.

Du använder din syn på Karl Marx för att täcka upp för dina värderingar om hur utsatta människor som kommer hit ska skickas tillbaka till sina hemländer. Hjälpen är inte okomplicerad men den blir heller inte mindre komplicerad genom att vägra en hjälpande hand till dem som behöver den som mest i det här samhället, det vill säga de som du ser som samhällets bottenskrap.

Du uttrycker att hjälpa någon i akut nöd är välgörenhet, men vilka i samhället är det som står för den typen av solidaritet när det gäller kampen för ett samhälle fritt från klassklyftor och utsatthet? Jo, vi kommunister – och det är den enda vägen att gå för att uppnå ett samhälle med det du kallar för solidaritet mellan jämlikar.

Vad är det för förakt du applicerar på Karl Marx teorier? Hur kan du använda din tolkning av Karl Marx för att bygga ett förtroende kring dina osolidariska argument? Ja, Robert Wettersten, jag menar fullkomligt allvar med att om du fortsätter i den här riktningen av att argumentera i sverigedemokratisk anda så kommer utvecklingen för oss kommunister snart att splittras mer än vad som redan håller på att hända.

Är man kommunist så bör man veta skillnaden mellan välgörenhet och solidaritet – att hjälpa människor i nöd är en kommunistisk handling och inte välgörenhet, det tillhör det socialistiska tankesättet. Hur kan du förneka detta? Det här är inte 1970-talet, det är 2019 och vi står inför många nya politiska utmaningar.

Ottilia Thorsson