Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

Vi går in i en kallare årstid. Debatten om vilka som är välkomna att be om smulor för sitt uppehälle har rasat i några år nu. Kvaliteten på faktaunderlaget hos de som gör inlägg i diskussionen är väl… varierande.

Tidigare publicerad i Ordfront Magasin.