Arbetaren och dess ägare i stumfilmsskildring

Tidningen Arbetaren har en 97-årig historia och ett rikt materialarkiv. Dagens fynd i arkivet är en stumfilm i smalfilmsformat om Arbetarens ägare SAC Syndikalisterna, producerad inför organisationens kongress 1953 av bolaget Centre film.

Tidningen Arbetarens ägare, fackförbundet SAC Syndikalisterna, har sedan dess grundande 1910 hållit kongress med jämna mellanrum. År 1953 ansåg några inom organisationen uppenbarligen att kongressen var ett bra tillfälle att dokumentera några olika aspekter av organisationens verksamhet på film.

Utöver person- och kongressporträtten, samt några närbilder från gatumiljöer i dåtidens Stockholm, kan ni i filmen lägga märke bland annat till hur ett färskt nummer av Arbetaren spottas fram ur tryckpressen.

Tyvärr är det omöjligt att inte också lägga märke till hur mansdominerad organisationen var vid denna tid.