Utrikes #61/2019

Kritik mot FN:s ledning efter UNRWA-skandal

Elever vid den UNRWA-drivna Jafnaskolan i Taalabaya i Bekaadalen, Libanon. Den senaste tidens skandaler i UNRWA oroar inte minst med tanke på organisationens betydelse för många palestiniers livsuppehälle och skolgång. Foto: Hassan Ammar/TT

Flera chefer inom FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar, UNRWA, anklagas i en intern rapport för allvarliga etiska övertramp – vilket fått Schweiz och Nederländerna att frysa sina bidrag till organisationen. Nu kritiseras även FN:s generalsekreterare för sitt agerande i samband med skandalen.

Enligt en intern rapporten har chefer inom UNRWA gjort sig skyldiga till flera övertramp, däribland nepotism, repressalier och diskriminering och ”andra former av maktmissbruk”, detta ”för att underkuva legitim kritik och på andra sätt uppnå sina personliga målsättningar”.

Rapporten har fått två av organets biståndsgivare, Schweiz och Nederländerna, att frysa sina inbetalningar, ett beslut som kan komma att följas av fler länder.

Redan före skandalen var UNRWA drabbat av ekonomiska problem. Detta sedan USA under ledning av president Donald Trump i början av förra året beslutade att kraftigt minska sitt stöd till hjälporganet, av politiska skäl. UNRWA har under lång tid varit ett mycket viktigt hjälporgan för över fem miljoner palestinska flyktingar.

Vissa bedömare är kritiska mot FN:s generalsekreterare Antonio Guterres agerande kring den interna rapporten.

Paula Donovan och Stephen Lewis vid organisationen Aids-Free World och dess kampanj Code Blue, som syftar till att bekämpa straffriheten för FN-personal som begår sexuella övergrepp, säger i en kommentar att rapporten inkom till generalsekreterarens kontor redan för åtta månader sedan.

”Han borde omedelbart ha stängt av de chefer som var involverade och ersatt dem med tillförordnade ersättare. Hade han gjort detta hade Schweiz och Nederländerna inte frusit sina inbetalningar till UNRWA och det ovärderliga arbete organet utför hade inte varit hotat”, kommenterar Paula Donovan och Stephen Lewis. De tillägger att om inte innehållet i rapporten hade uppmärksammats i medierna hade generalsekreteraren ”följ mönstret”, och inte agerat.

I slutet av förra veckan sade Antonio Guterres till pressen att han arbetat för att stärka UNRWA och organets möjligheter att nå ut med hjälp. Generalsekreteraren vädjade samtidigt till världens länder att skilja på de anklagelser som riktats mot delar av ledningen inom UNRWA, och behovet av att organet effektivt kan fortsätta sitt arbete för att hjälpa palestinska flyktingar.

Han påpekade samtidigt att UNRWA:s biträdande chef avgått och att det därför var viktigt att omedelbart utse en efterträdare. När det gäller övriga åtgärder sade FN-chefen att han kommer att avvakta och först invänta resultatet av en pågående FN-utredning.

UNRWA uppger att nästan hela organets budget bygger på frivilliga bidrag och att man inte skulle kunna utföra sitt arbete utan stöd från nationella och regionala regeringar. Under förra året kom hälften av stödet, motsvarande 643 miljoner dollar, från EU-länder. Sverige var under förra året den femte största bidragsgivare, efter EU, Tyskland, Saudiarabien och Storbritannien.

Detta är ett organ vars arbete är avgörande för liv, hälsa och utbildning för miljontals palestinier över hela regionen.

Farhan Haq, FN-talesperson

FN:s talesperson Farhan Haq sade vid en pressträff förra veckan att det är mycket viktigt att UNRWA får den finansiering organet behöver för att kunna bedriva sitt arbete – och att man därför kommer att vända sig till alla bidragsgivande länder.

– Detta är ett organ vars arbete är avgörande för liv, hälsa och utbildning för miljontals palestinier över hela regionen, och som har varit viktigt för stabiliteten inte bara för dessa människor, utan för själva regionen, sade Farhan Haq.

När det gäller anklagelserna i den interna rapporten underströk han att det just nu pågår en utredning kring dessa.

– Generalsekreteraren kan inte ge några vidare kommentarer kring frågan innan denna utredning är klar. Men som han visat tidigare är generalsekreteraren beredd att agera snabbt och lämpligt när han fått den fullständiga rapporten. Generalsekreteraren anser fortsatt att det arbete som utförs av UNRWA är helt avgörande för de palestinska flyktingarna.

Den utredning som nu pågår genomförs av FN:s kontor för intern översyn, OIOS.

Kampanjen Code Blue skriver i ett pressmeddelande att de anklagelser som riktas mot fyra höga chefer i UNRWA, utgör ”ett enormt hot mot FN:s anseende” och man därför ”allvarligt bör överväga” att avskeda alla utpekade personer. Innehållet i den interna rapporten läcktes till medierna förra veckan, men enligt Code Blue färdigställdes och överlämnades rapporten till FN:s generalsekreterare redan i december förra året.

Två av de anklagade cheferna har sedan dess avgått på egen begäran, medan de andra två fortfarande sitter kvar. Enligt Code Blue har generalsekreteraren avstått från att följa rekommendationen i den interna rapporten, att ”omedelbart” avskeda de två anklagade cheferna. I stället har FN-ledningen valt att begära en ny intern utredning, som alltså fortfarande pågår.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga