Igår inskränktes den svenska strejkrätten

Det är inte längre lagligt att gå ut i strejk eller vidta annan facklig konfliktåtgärd i Sverige på en arbetsplats där det redan finns ett kollektivavtal. Den hårt kritiserade lagen gäller från den 1 augusti.

Inrikes
Nu ett minne blott. Bilden är från en syndikalistisk strejk i Stockholms tunnelbana 2011. Den 1 augusti trädde strejkrättsinskränkningarna i Sverige i kraft – hädanefter får en fackförening inte utlysa stridsåtgärder på en arbetsplats där det redan finns ett kollektivavtal.
Foto: Axel Green

– Tills i onsdags hade folk rätt att protestera mot orättvisor på jobbet och via sina fackförbund välja vilket sätt som helst för att göra det. I dag har vi inte den rätten kvar, säger Emil Boss, fackligt ombud på Stockholms lokala samorganisation, LS, av SAC Syndikalisterna.

I samband med hamnkonflikten i Göteborgs hamn tillsatte regeringen en utredning om begränsad strejkrätt. Några centrala partsorganisationer på arbetsmarknaden – LO, TCO och Saco samt Svenskt näringsliv – kom överens om ett eget förslag som lades fram i juni 2018, vilket riksdagen kom att rösta igenom den 18 juni i år.

Jag tycker detta är mycket rimliga krav, och jag har svårt att förstå att man framställer det som att det skulle vara något slags långtgående inskränkningar av strejkrätten.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i debatt om den nya strejklagen i riksdagen den 17 juni

Enligt den nya lagen begränsas rätten att strejka mot en arbetsgivare som redan har ett kollektivavtal med ett annat fackförbund på arbetsplatsen. Enda undantaget är om syftet med strejken är att uppnå ett kollektivavtal.

– Jag tycker detta är mycket rimliga krav, och jag har svårt att förstå att man framställer det som att det skulle vara något slags långtgående inskränkningar av strejkrätten, sa Ylva Johansson under en debatt i riksdagen den 17 juni i år.

Förslaget har mött kritik, även från fackförbund inom LO och Saco. Kritiken handlar bland annat om att det finns en risk att lagändringen kommer att leda till ”avtalshopping”, att arbetsköpare kommer att välja att skriva avtal med fackförbund med sämre villkor.

– Det har varit väldigt dramatiskt med antistrejklagen, men det mest dramatiska återstår i form av en mängd olika prejudikat, då många arbetsplatskonflikter kommer att prövas i Arbetsdomstolen för att se vad som egentligen gäller, säger Emil Boss till Arbetaren.

[email protected]


ARBETAREN TV:

I MALMÖ HÖLLS EN SISTA PROTESTMANIFESTATION DAGEN INNAN DEN NYA LAGEN TRÄDDE I KRAFT – KLICKA I FILMRUTAN NEDAN FÖR ATT TITTA: