Inrikes #30/2019

Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas i arbetslivet

Kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten i Sverige, skriver Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport. Foto: Gorm Kallestad/TT

Det råder stora skillnader mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Kvinnor med funktionsnedsättning är i betydligt högre grad långtidsarbetslösa, och har sämre tillgång till stöd och insatser på arbetsmarknaden, än män med funktionsnedsättning.

Många kvinnor med funktionsnedsättning har så låga inkomster att de inte klarar av att försörja sig själva.

Fotograf: Anders Warne

De jobbar dessutom betydligt oftare deltid än män med samma typ av funktionsnedsättning. Det visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten som presenterades i måndags.

– Den ekonomiska ojämställdhet som finns mellan kvinnor och män generellt förstärks ytterligare för kvinnor med funktionsnedsättning, säger Malin Ekman Aldén som är generaldirektör för Myndigheten för delaktighet i ett pressmeddelande apropå rapporten.

Hon får medhåll av Sara Andersson som är utredare på Jämställdhetsmyndigheten och som varit med och tagit fram rapporten.

– Det vi ser är att kvinnor med funktionsnedsättning i högre grad har en sämre koppling till arbetsmarknaden än män med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att fokusera på den här gruppen för att uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden, säger Sara Andersson till Arbetaren.

Det viktigt att fokusera på den här gruppen för att uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden.
Sara Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten

Hon menar bland annat att funktionsnedsättning har en ökad effekt på ojämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet.

I rapporten framgår det bland annat att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten i Sverige. Något som leder till stor ekonomisk otrygghet.

Dessutom är kvinnor med funktionsnedsättning i betydligt högre grad långtidsarbetslösa än män med funktionsnedsättning. Män har dessutom större tillgång till stöd och insatser än kvinnor med samma funktionsnedsättning.

Nu vill Jämställdhetsmyndigheten öka kunskapen kring samspelet mellan funktionsnedsättning och jämställdhet i arbetslivet för att på så sätt kunna tillsätta mer effektiva insatser från samhällets sida.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp