Inrikes #28/2019

Lagrådet ger grönt ljus för inskränkt strejkrätt

Regeringens förslag om begränsningar i strejkrätten i rättstvister, om arbetsköparen har kollektivavtal med annan organisation har mött skarp kritik. Foto: Axel Green

Lagförslaget om inskränkt strejkrätt passerar Lagrådet utan större invändningar. I sitt yttrande föreslår de två mindre språkliga justeringar, men kommenterar inte förslaget ytterligare.

Processen mot inskränkningen av strejkrätten rusar vidare mot införande den 1 augusti. Lagrådet som har att granska konsekvenser och eventuella konflikter med EU-rätten har inga större invändningar.

Remissinstansen har som uppdrag att yttra sig om föreslagna lagtexter. Bland annat ska de undersöka hur lagen uppfyller sina angivna syften och om den lever upp till krav på rättssäkerhet för de problem som skulle kunna följa när den ska tillämpas. Utöver det ska Lagrådet också analysera huruvida den föreslagna lagen är förenlig med EU-rätten och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Regeringens förslag om begränsningar i strejkrätten i rättstvister, om arbetsköparen har kollektivavtal med annan organisation har mött skarp kritik. Kritiken har inte bara kommit från fackliga gräsrötter utan även från tunga remissinstanser som Arbetsdomstolen och en rad arbetsrättsexperter. En av de invändningar som framförts är att lagförslaget skulle kunna leda till att politiska strejker förbjuds, men eventuella krockar med Europa- och ILO-konventioner har också framförts.

Inget av dessa saker berörs dock i Lagrådets yttrande och det framgår inte heller om det granskats. Istället föreslår rådet enbart två mindre språkliga korrigeringar.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984