TCO: Inskränkt strejkrätt aktuell trots hamnavtal  

Hamnfrågan är nu löst på pappret, men det får inte TCO att dra tillbaka sitt stöd för en inskränkt strejkrätt. Det säger TCO:s samhällspolitiska chef till Arbetaren. Samma besked har lämnats av LO.

Inrikes
När de stora fackliga centralorganisationerna kom överens med Svenskt Näringsliv om ett gemensamt förslag till inskränkt strejkrätt var det med hänvisning till den olösta frågan i Göteborgs containerhamn. Men det nya hamnavtalet förändrar inte TCO:s hållning, enligt Samuel Engblom.
Foto: Adam Ihse/TT

Hamnkonflikten i Göteborgs hamn var huvudargumentet för nödvändigheten att inskränka strejkrätten när LO, TCO och Saco kom överens med arbetsköparna förra året. Men att nu Hamnarbetarförbundet accepterat fredsplikt i samtliga hamnar får inte TCO att dra tillbaka stödet för begränsad strejkrätt.

– Nej. Det är ju en annan process som löper. Hamnavtalet påverkar inte den, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

TCO välkomnar det nya kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet som undertecknades på tisdagskvällen.

Samuel Engblom.
Foto: Jann Lipka

– Vi välkomnar det. Det är så man löser frågor på svensk arbetsmarknad och det har man lyckats med återigen. Det är bra att det finns ett avtal nu, säger Samuel Engblom.

När arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsatte en utredning av strejkrätten i maj 2017 gjordes det med argumentet att den svenska modellen inte fungerar i Göteborgs hamn. När sedan de stora fackliga centralorganisationerna kom överens med Svenskt Näringsliv om ett gemensamt förslag till inskränkt strejkrätt var det med hänvisning till den olösta frågan i containerhamnen. Det var också så som parterna, däribland TCO, ramade in överenskommelsen i sitt gemensamma pressmeddelande.

”Vi kan också konstatera att det är väldigt få aktörer som missbrukar konflikträtten. Men när missbruk förekommer måste vi vara beredda att göra något åt det om vi vill värna konflikträtten”, motiverade TCO deltagandet på Vårdförbundets hemsida.

Nu har man tecknat ett avtal i hamnarna och det är bra. Men det ska inte uppstå en sådan här situation igen.
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef för TCO

När nu parterna har löst frågan, faller inte själva syftet?

– Göteborgs hamn var ett exempel på en situation där konflikträtten används under en utdragen period i andra syften än att teckna kollektivavtal. Det var en del av den diskussionen. Vi ser att konflikträtten syftar till få till avtal och att möjliggöra sympatiåtgärder. Den praktiken ska nu lagfästas och det tycker vi fortfarande vara en bra idé, säger Samuel Engblom.

Kan du nämna några andra exempel på situationer som liknar den i hamnen?

Nej, det är ju den situationen som varit. Nu har man tecknat ett avtal i hamnarna och det är bra. Men det ska inte uppstå en sådan här situation igen.

Lagförslaget har fått stark kritik från flera tunga remissinstanser, däribland Arbetsdomstolen, samt från en rad arbetsrättsexperter. Kritik kommer också från medlemmar i centralorganisationernas medlemsförbund.

Experterna varnar för att inskränkningen kan möjliggöra gula fackförbund, avtalsshopping och resultera i ett förbud av politiska strejker. Men TCO anser fortfarande att fördelarna med en inskränkning överskuggar eventuella farhågor, och alla av dem delar inte organisationen.

– På några av punkterna delar vi inte deras bedömning som ökad risk för avtalsshopping och gula fackföreningar. En del andra invändningar är sådana som nu kommer in i beredningsprocessen. Det får tas om hand då, säger Samuel Engblom.

En del av det vi reglerar bort ska inte finnas på svensk arbetsmarknad.
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare för LO till Arbetet

I en artikel i Arbetet på onsdagen meddelade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson att även LO inte omprövar sin hållning. Enligt honom har förändringen i hamnfrågan inte någon betydelse för den fortsatta processen. Det går, enligt honom, inte att stoppa den nu och det finns heller ingen anledning.

– Nej. Man kan ju hitta andra sådana här konflikter och en del av det vi reglerar bort ska inte finnas på svensk arbetsmarknad, säger han till Arbetet.

Samtidigt har kritiken inifrån de enskilda LO-förbunden ökat mot strejkrättsöverenskommelsen. Arbetaren har tidigare rapporterat om hur bland annat flera avdelningar inom både Kommunal och Seko ställt krav på förbundet att lämna överenskommelsen. Men kritik har riktats från medlemmar i samtliga förbund.

I januari krävde 116 fackliga förtroendevalda i sammanlagt 23 fackliga organisationer, de flesta från LO, TCO och Saco samma sak en debattartikel.

Men Torbjörn Johansson säger i Arbetet att han inte förväntar sig ett ökat tryck på LO att agera mot lagstiftningen.

–  Jag tror snarare det minskar. Hamnarbetarförbundet har ju haft anledning att driva opinion mot lagstiftningen för att dom har varit oroliga för vad det får för konsekvenser, men nu har de ett avtal så det minskar väl snarare trycket, säger han.

Vi organiserar inte något sådant motstånd mer än att vi skickat in remissvar. Jag upplever att det är gräsrötterna som samlar motstånd mot lagförslaget.
Eskil Rönér, ordförande för Hamnarbetarförbundet

Men Eskil Rönér förnekar att det skulle vara Hamnarbetarförbundet som legat bakom den interna LO-kritiken. Han säger att förbundet är starkt emot de planerade inskränkningarna men att förbundet har haft fullt upp med sin egen konflikt.

– Vi organiserar inte något sådant motstånd mer än att vi skickat in remissvar. Jag upplever att det är gräsrötterna som samlar motstånd mot lagförslaget. Det är fackföreningsmänniskor från alla håll och kanter och politiskt aktiva, säger han.

Han gör dessutom inte samma bedömning om motståndets framtid som Torbjörn Johansson gör.

– Det tror jag definitivt inte. Den frågan är mycket större än hamnavtal eller inte, säger Eskil Rönér.