Inrikes #9/2019

116 förtroendevalda kräver skrotat strejkrättsförslag

"Skrota förslaget om förbud mot stridsåtgärder", skriver debattörerna i SvD. "LO har vikt ned sig alldeles för lätt i den här frågan. Vi skulle värnat strejkrätten mer, mycket mer", säger Dennis Bäckman, avdelningsordförande i Pappers Figeholmsavdelning i en kommentar till Arbetaren. Foto: Faksimil Svenska Dagbladet, bearbetning Arbetaren

Skrota lagförslaget om inskränkt strejkrätt i sin helhet. Det kräver 116 fackligt förtroendevalda i en debattartikel. 109 av dem tillhör LO-, TCO- eller Sacoförbund och trotsar därmed sina egna förbundsstyrelser som utformat förslaget.

116 förtroendevalda i sammanlagt 23 fackliga organisationer kräver att förslaget om att inskränka strejkrätten dras tillbaka. Lagförslaget som är baserat på den överenskommelse som gjordes mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv i juni förra året.

FAKTA Överenskommelse om inskränkt strejkrätt
2017
gav regeringen utredaren Tommy Larsson i uppgift att överväga eventuella begränsningar i fackens rätt att vidta stridsåtgärder i situationer där företag redan är bundna av ett kollektivavtal med något fack.
I juni 2018, innan utredningens slutbetänkande var klart, presenterades en överenskommelse om inskränkt strejkrätt mellan de fackliga central-organisationerna och Svenskt Näringsliv. Läs Arbetarens avslöjande om förslaget på strejkförbud
Nu har regeringen gått vidare med ett lagförslag baserat på överenskommelsen.

Men nu gör 109 förtroendevalda i 20 förbund inom dessa fackliga organisationer gemensam sak med fristående förbund som SAC Syndikalisterna och trotsar sina egna förbundsstyrelser.

– Vi har högt till tak i Pappers så det är inga problem. Jag är fri att säga vad jag tycker och tänker. LO har vikt ned sig alldeles för lätt i den här frågan. Vi skulle värnat strejkrätten mer, mycket mer, säger Dennis Bäckman, avdelningsordförande i Pappers Figeholmsavdelning.

I debattartikeln, publicerad på onsdagen i Svenska Dagbladet, beskriver de undertecknande lagförslaget som ett hot mot både demokratin och alla löntagares rättigheter.

”Förslaget innebär alltså ett minskat inflytande för löntagarna och ett betydligt större inflytande för företagen, vilket ytterligare minskar det demokratiska inflytandet i arbetslivet, som ju redan idag är ganska skralt.”

– För oss fackliga gräsrötter vill vi protestera mot det här förslaget eftersom det skulle innebära stora försämringar för arbetstagarpartens maktposition på arbetsmarknaden. Den skulle rubba makten till arbetsgivarnas fördel. Risken för gula fack och avtalsshopping är det allvarligaste eftersom det kommer påverka alla löntagare, säger Emil Boss, förtroendevald i syndikalistiska Stockholms LS av SAC.

I artikeln varnar de fackliga om att det nya lagförslaget, om det blir lag, skulle öppna upp för framväxandet av så kallade ”gula fack”, det vill säga fack som kontrolleras av arbetsköparna. Men de är också övertygade om att det kommer leda till ”avtalsshopping”, att arbetsköparna medvetet väljer att teckna det avtal som blir billigast för arbetsköparen och att facken, med den nya lagen, förlorar möjligheten att stoppa det.

Figeholmsfallet visar att man fortfarande försöker köpa billigare arbetskraft med billigare avtal.
Dennis Bäckman, avdelningsordförande i Pappers Figeholmsavdelning

Avtalsshopping är något som Dennis Bäckman sett på nära håll på sin arbetsplats ABB i Figeholm. Där ville arbetköparna 2005 byta bort Pappers avtal mot det billigare IF Metall-avtalet. I slutändan efter strejk vek ABB ned sig. Men enligt artikelförfattarna och bland annat arbetsrättsexperten Kurt Junesjö skulle den strejken med den nya lagen vara förbjuden.

– Arbetsgivarna skulle genom de här begränsningarna större makt och vi som kollektiv förlora i maktfrågorna. Man måste tänka längre och skydda sin verksamhet. Det är a och o. Figeholmsfallet visar att man fortfarande försöker köpa billigare arbetskraft med billigare avtal, säger Dennis Bäckman.

I debattartikeln riktar också författarna kritik mot det föreslagna förbudet mot stridsåtgärder i fall där kollektivavtalsslutande fack skulle gått till domstol. Det är en skrivning som skulle göra det olagligt att strejka för att häva en olaglig uppsägning.

Men enligt artikeln skulle det också kunna leda till att alla fackliga åtgärder som av Arbetsdomstolen kan tolkas som riktat mot en arbetsköpare kan bli förbjudna. Som exempel tar författarna debattartiklar, flygbladsutdelningar och skriver att en sådan effekt skulle innebära ett hot mot grundläggande demokratiska rättigheter.

Hotellrevyn skriver den 31 januari att HRF centralt avböjer att kommentera debattartikeln i nuläget eftersom LO förbereder ett gemensamt svar.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga