Sekoavdelning går emot ledningen om strejkrätt

LO-förbundet Sekos förbundsstyrelse har gått med på strejkrättsöverenskommelsen med Svenskt Näringsliv. Men nu kräver fackförbundets Stockholmsavdelning att Seko lämnar överenskommelsen. Beslutet togs enhälligt efter en gemensam motion från flera klubbar.

Inrikes
Enligt motionen som antogs på Seko Stockholms höstmöte ska avdelningen ta ställning mot uppgörelsen om inskränkningar i strejkrätten.
Skärmdump, Seko Stockholms fb-sida: Arbetaren

Tidigare har Seko Spårtrafik krävt att fackförbundet lämnar strejkrättsöverenskommelsen med Svenskt Näringsliv.

Nu får de sällskap av förbundets Stockholmsavdelning. Avdelningens höstmöte röstade ja till en motion från fyra klubbar om att offentligt verka för Sekos utträde ur överenskommelsen. Detta trots att Sekos ordförande Valle Karlsson var på plats och argumenterade för LO-linjen.

– Som en av de som engagerat sig i Nätverket Försvara strejkrätten och som anhängare av motionen är jag givetvis glad, säger Gunnar Westin, vice ordförande i Seko Stockholm.

Som en av de som engagerat sig i Nätverket Försvara strejkrätten och som anhängare av motionen är jag givetvis glad.

Gunnar Westin, vice ordförande, Seko Stockholm

Enligt motionen ska avdelningen ta ”ställning mot uppgörelsen och för en bevarad strejkrätt” och driva det kravet ”offentligt och inom förbundets beslutande organ”. I enlighet med ett annat avsnitt i den antagna motionen ska nu också en informationskampanj inledas internt.

Ett antal olika remissinstanser ska uttala sig om regeringens nyligen framlagda promemoria om inskränkningar i strejkrätten som baseras på strejkrättsöverenskommelsen. Som ytterligare ett led i den nu antagna motionen kommer Seko Stockholm att skicka ut regeringens lagförslag till landets klubbar och sammanställa ett eget remissuttalande.

– Det innebär att klubbarna vill att vi ska upplysa om vad eventuella inskränkningar i strejkrätten kan innebära för våra medlemmar och bedriva arbete runt och prata om det. De vill också vara med i remissrundan, säger Karin Åkersten, ordförande i Seko Stockholm.

Karin Åkersten.
Foto: Pernille Tofte

Som ordförande är hon dock också ledamot i Sekos förbundsstyrelse, som valde att gå med på överenskommelsen med Svenskt Näringsliv. Det sätter henne nu i en knivig sits.

– Men det här är uppdraget. Det är klart att jag måste verkställa medlemmarnas beslut. Det står i motionen att vi ska påverka förbundet att ta ett annat beslut. Det är å andra sidan inte något som är lätt att göra, säger Karin Åkersten.

Avdelningen Seko Stockholm, som har beteckningen ”region” inom förbundet, representerar sammanlagt 11 000 medlemmar om man räknar bort pensionärer.

Arbetaren har sökt Sekos förbundsordförande Valle Karlsson för en kommentar, men denne meddelar via Sekos kommunikationsavdelning att ”han eller Seko centralt ger i nuläget inga kommentarer”.