Nummer 30 / 2024

Montage, Arbetarens reporter Vendela Engström och vik. tf. chefredaktör står inklippt framför en grupp officerare
ambulans kör på en väg
Brandmän besvikna över Kommunals avblåsta strejk
Omslag: Mot kollapsens hjärta.