Nummer 26 / 2024

Pendeltåg i Stockholm.
DEM-anhängare demonstrerar i Turkiet.
Aborträttsaktivister utanför Högsta domstolen i USA.
Sahra Wagenknecht tar plats framför journalister.
pengar och byggnaden Region Gävleborg, kollage Arbetaren
Tobias Andersson står med ett kollektivavtal i handen framför en bokhylla
al-Shifasjukhuset i Gaza ligger i aska och ruiner
Kollage med Arbetsmiljöverket i bakgrunden en polis och Emil Boss, skribenten