Nummer 31 / 2024

Bilarbetarna på Volkswagen i den amerikanska delstaten Tennessee organiserar sig
Foto av Sara Karlen med Degerfors arena Stora vall i bakgrunden.
Sörjande i Gaza
Montage: Karta med markering på Gävle samt en varningsskylt som det står olycka på.