Inrikes #11/2019

Skyddsombud i vården utsatta för chefshot

Flera skyddsombud ger i enkäten exempel på hur de blir öppet utskällda inför arbetskamrater, hur de utestängs från möten och motarbetas av cheferna. Foto: Tomas Oneborg/TT

Hot från chefer, trakasserier, lägre lön och uppmaningar att avsäga sig sitt uppdrag. Det upplever vart tionde av Vårdförbundets skyddsombud enligt en ny enkät.

Vart tionde skyddsombud för Vårdförbundet uppger att de utsatts för kränkningar och hot från cheferna i sin roll. Det framgår av en enkät som tidningen vårdfokus låtit göra bland 1 740 av förbundets förtroendevalda.

”Efter att jag tog upp arbetsmiljöproblem vid ett samverkansmöte blev jag ombedd att söka nytt arbete eftersom jag bara ’gnäller och är missnöjd’. Min chef har vid ett tillfälle skrikit åt mig att jag ska hålla käften”, skriver ett skyddsombud i enkäten.

Flera skyddsombud ger i enkäten exempel på hur de blir öppet utskällda inför arbetskamrater, hur de utestängs från möten och motarbetas av cheferna. Flera av de svarande vittnar också om direkta negativa följder för löneutvecklingen och direkta uppmaningar att avsäga sig sitt uppdrag. Bland vittnesmålen finns också exempel på hur cheferna bryter mot arbetsmiljölagen genom att själva avsätta fackligt utsedda skyddsombud, eller självsvåldigt ger uppdraget till någon annan.

”Jag får enbart vara förtroendevald, skyddsombudsuppgiften har lagts på en annan person. Om jag tycker till om något får jag höra att arbetsgivaren bestämt att det ska vara så här”, svarar ett av skyddsombuden i enkäten.

Andra vittnar om utfrysning, hot om omplacering eller uppsägning om arbetsmiljöarbetet ”drivs för långt”.

”Hot om uppsägning. Skrik under möten framför andra fackliga och medlemmar. Härskartekniker. Borttagning av andra uppdrag som straff”, beskriver en av enkätdeltagarna sina upplevelser.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, reagerar i tidningen kraftigt på uppgifterna.

– Kränkningar av det här slaget är oacceptabelt. Det finns inga ursäkter, oavsett hur pressat det är på arbetsplatsen. Skyddsombuden är demokratiskt valda och har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet som måste respekteras, säger hon till Vårdfokus.

2016 genomförde LO en liknande enkät där 7 000 skyddsombud svarade. I sina svar uppgav 12 procent att de utsatts för repressalier eller trakasserier som en följd av deras arbete. 32 procent upplevde sig direkt motarbetade av arbetsköparen genom utestängning från möten och information.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan