Hitlers svenska förtrupper – del 1

På söndag, den 27 januari, samlas människor över hela världen för att högtidlighålla den internationella minnesdagen för den nazistiska förintelsens offer. I år är det därtill jämnt 80 år sedan som Nazityskland med sin invasion av Polen inledde andra världskriget. Det aktualiserar dagens återpublicering ur arkivet – första delen av Armas Sastamoinens ”Hitlers svenska förtrupper”.

Journalisten Armas Sastamoinen (1909–1986) brukar ofta räknas till svensk press stora ”nazistjägare”.

Sastamoinen inledde sin karriär som journalist vid den syndikalistiska dagstidningen Norrlandsfolket i Kiruna. Han skrev även i Arbetaren och blev efterhand denna tidnings ansvarige utgivare – ett uppdrag han innehade 1941–1949. Under tiden verkade han också som reporter på tidningen, med speciell uppgift att följa den inhemska nazismens verksamhet – en uppgift han fortsatte med efter krigsslutet.

Här återpublicerar vi, uppdelat på tre delar, Sastamoinens Hitlers svenska förtrupper från 1947.