Inrikes #95/2018

Sveriges Hamnar avvisar nytt avtal

Foto: Adam Ihse/TT

Efter en dryg månads tid har förhandlingarna mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar tvärbromsat. På torsdagen sade arbetsköparorganisationen nej till fackets förslag om ett eget avtal.

Situationen mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar står nu och väger. Efter att ha diskuterat Hamnarbetarförbundets förslag om att upprätta ett kollektivavtal som på bokstaven överensstämmer med Transports avtal drog arbetsköparna i bromsen.

På torsdagseftermiddagen lämnade Sveriges Hamnar i stället återigen över tidigare ratade erbjudande om att teckna hängavtal till Transportavtalet.

– Vi har redan den 21 september haft förhandling som avslutades med att de erbjöd hängavtal. När vi inledde nya förhandlingar så hoppades jag att de skulle förstå att ett hängavtal, det är vi inte intresserade av, säger Eskil Rönér, ordförande för Hamnarbetarförbundet.

Förhandlingarna mellan parterna har uteslutande handlat om hur Hamnarbetarförbundet ska kunna teckna ett eget avtal, uppger facket. Båda parter har beskrivit förhandlingsklimatet som ”konstruktivt”.

Enligt Eskil Rönér var den svårforcerade punkten Sveriges Hamnars krav på garantier att de båda separata, men likalydande avtalen inte skulle börja dra åt olika håll.

Arbetsköparens förslag på en sådan garanti skulle, enligt facket, ha lett till att avtalet i praktiken ändå blev ett hängavtal.

Vi vill kunna företräda medlemmarna i förebyggande skyddsarbete och kunna teckna lokala avtal, en ganska normal strävan som facklig organisation.
Eskil Rönér, ordförande för Hamnarbetarförbundet

Hamnarbetarförbundet vill inte vara bundna vid överenskommelser som tecknas mellan Transport och Sveriges Hamnar utan att kunna påverka den.

– Vi vill kunna företräda medlemmarna i förebyggande skyddsarbete och kunna teckna lokala avtal, en ganska normal strävan som facklig organisation. De möjligheterna har du inte med ett hängavtal. Man har inte förhandlingsskyldighet mot hängavtalsparten, säger Eskil Rönér.

Arbetaren har sökt Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund utan framgång. Men i ett pressmeddelande skriver han tydligt att erbjudandet som nu facket återigen tackat nej till gällde ett rent hängavtal. Han nämner inte att förhandlingarna utgått från en helt annan lösning.

– Vi beklagar att Hamnarbetarförbundet avfärdar Sveriges Hamnars erbjudande om hängavtal till branschens kollektivavtal i enlighet med den modell som gäller på svensk arbetsmarknad, säger Joakim Ärlund i pressmeddelandet.

Arbetsköparorganisationens vändning från att diskutera detaljfrågor i ett eget avtal till att plötsligt återigen erbjuda det tidigare ratade hängavtalet tror Eskil Rönér beror på en splittring inom Sveriges Hamnar.

– Vi hade vaga förhoppningar om att det skulle bli något. Men vi har känt att det finns en splittring inom Sveriges Hamnar där vissa medlemsföretag vill ingå avtal och vissa inte vill det. Till det kommer förstås andra krafter som LO och Svenskt Näringsliv som har en del att tycka om att få in en katt bland hermelinerna, säger han.

Men trots tvärbromsen i förhandlingarna är de ännu inte formellt avslutade. Båda parter deklarerar också att de är öppna för vidare förhandlingar. Enligt Eskil Rönér måste nu förbundsstyrelsen som fått medlemmarnas tydliga mandat att förhandla om ett likalydande avtal utvärdera hur de ska gå vidare.

I medlemsomröstningen i början av november gav 84 procent av de röstande mandat till förbundsstyrelsen att varsla om landsomfattande konfliktåtgärder för att uppnå målet. Hur hamnfacket nu går vidare ska diskuteras på fredagens förbundsstyrelsemöte.

– Förhandlingslösning är det bästa. När vi står i ett låst läge kan man hitta en annan väg än förhandlingslösningen. Det kan vara till exempel konflikt eller medling, men då måste vi avsluta förhandlingarna först, säger Eskil Rönér.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp