Artikel 1 av 2

”Ungdomarna ska självklart ha hela lönen”

Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Stockholm driver en kampanj mot Yepstr, ett appföretag som säger sig vilja fungera som arbetsförmedlare för unga. Förbundet reagerar mot gigekonomin och Yepstrs avgifter. Arbetaren ställde fyra frågor till Sara Bergman från Syndikalistiska Ungdomsförbundet.

Intervjun
Sara Bergman är engagerad i kampanjen mot Yepstr.
Foto: Privat

Sara Bergman är aktiv i Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Stockholm som driver en kampanj mot Yepstr.

Ni har fått stor uppmärksamhet för kampanjen. Varför engagerar sig Syndikalistiska Ungdomsförbundet mot appen?

– Det är en kampanj mot ett gigekonomi-företag som enligt dem själva vill ta över arbetsförmedlingens roll för unga. I de här appen har det investerats över 14 miljoner kronor från diverse riskkapitalister, säger Sara Bergman och fortsätter:

– Vi menar att de rör sig i en juridisk gråzon eftersom företaget själva säger att ungdomarna inte anställs av dem utan av privatpersoner. Samtidigt tar Yepstr 10 procent i avgift från ungdomarna vid varje betalning, för jobb som exempelvis gräsklippning eller hundvakt. Ungdomarna ska självklart ha hela lönen. Dessutom använder sig företaget av ett betygssystem som skapar en väldigt osäker situation för de som jobbar hemma hos främmande personer.

Vad hoppas ni uppnå med det här?

– Vi vill så klart få till en diskussion kring den så kallade gigekonomin och den här typen av appar. Vi har ju mobiliserat stort vilket har gjort att Yepstr blivit väldigt ifrågasatta. Bland annat har företaget fått väldigt dåliga betyg i bland annat Appstore och det är ju ett tydligt tecken på att frågan engagerar många.

– På lång sikt vill vi naturligtvis förändra hela arbetssituationen för unga som redan i dag har det svårt att få jobb och som inte har något som helst inflytande över sin egen arbetssituation. Vi måste helt enkelt börja hävda våra intressen.

 Vad borde företaget göra, enligt er?

– För det första måste de ta bort systemet med betygsättning på jobbet. Det skapar en enorm osäkerhet. Men vi menar också att eftersom företaget självt inte ser sig som arbetsgivare så ska de inte heller ta ut 10 procent i avgift från ungdomarna som jobbar.

Vad har ni fått för respons?

– Väldigt positiv. Framförallt från många yngre som känner igen sig i oron kring just det här med den växande gigekonomin. I de stora medierna däremot har vi blivit ifrågasatta och där är det företaget självt som fått störst utrymme att berätta hur de ser på frågan.

Artikel 2 av 2

”På Yepstr bestämmer ungdomarna själva”

Yepstrs grundare och vd Jacob Rudbäck skriver en kommentar till intervjun publicerad i Arbetaren nummer 87/2018.

Arbetaren publicerade artikeln ”Ungdomarna ska självklart ha hela lönen”  där en person från Syndikalistiska Ungdomsförbundet förde fram felaktig kritik mot Yepstr, företaget jag grundat. Jag kontaktade tidningen och ställde mig till förfogande för en intervju men har i stället fått möjlighet att skriva detta genmäle.

Yepstr förmedlar kontakt mellan ungdomar från 15 år och hushåll i deras närområde för enklare uppdrag som barnvakt, gräsklippning eller hundpromenader.

Uppdragen bokas och betalas via appen, försäkring ingår, vi bygger ungdomarnas CV:n och hanterar kontrolluppgifter så skatten blir rätt.

När jag växte upp fick jag inga pengar av mina föräldrar. Jag började därför klippa gräsmattor när mina vänner spelade datorspel. När jag kikar tillbaka inser jag hur värdefulla dessa första jobb var för mig, och med visionen att hjälpa fler unga till jobb startade jag Yepstr.

I dag har vi förmedlat sammanlagt sex miljoner kronor till unga.

Så vad är problemet enligt SUF? Jo, efter att ha träffat dem förra veckan kan jag berätta att ingen av dem använt Yepstr (eller ens pratat med någon som använt Yepstr) och därför helt enkelt inte förstår hur det fungerar.

SUF säger till exempel att ”din chef är en app” men på Yepstr bestämmer ungdomarna själva vad de vill jobba med och när. Ingen annan.

Vidare säger SUF att Yepstr tar en avgift av ungdomarna. Vi kommer aldrig ta betalt av våra ungdomar.

I dag kan ungdomar ta svartjobb hos grannen helt utan försäkringar, rättvis ersättning eller korrekt hantering av skatter. För att kunna inkludera en försäkring, hantera kontrolluppgifter och skapa CV:n så lägger vi på tio procent som beställaren betalar. En låg avgift för att göra rätt för sig tycker vi.

Vidare påstår SUF att vi har oschyssta löner. Detta är också fel. Ungdomar som tar jobb via Yepstr tjänar minst vad fackförbunden rekommenderar. De allra flesta tjänar långt mer.

Slutligen ifrågasätter SUF vårt betygssystem, men även det är missriktat. Det är vårt sätt att veta om någon beställare inte uppfört sig korrekt. För att få ett positivt omdöme som ung räcker det att komma i tid och utföra det man kommit överens. Saker som är ganska bra att kunna när man så småningom ska börja jobba, tycker jag.

SUF behöver naturligtvis inte hålla med, men jag kan inte acceptera att de sprider lögner. Att ”Ungdomarna ska självklart ha hela lönen” är vi i alla fall överens om!

Jacob Rudbäck, vd Yepstr 2018-11-21