Inrikes #16/2018

Hur har Egor Putilov kunnat verka ostört?

Mellan 2012 och 2015 arbetade Egor Putilov som handläggare på Migrationsverket. Han fick jobbet under en helt annan identitet än den han först sökte asyl under. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Egor Putilov har genom åren verkat både som myndighetsanställd och som tjänsteman på Sverigedemokraternas riksdagskansli – trots att hans identiteter varit synnerligen ombytliga. Hur har det varit möjligt?

Egor Putilov, som sökt svenskt uppehållstillstånd under olika identiteter 2003 respektive 2006 samt varit yrkesverksam under en rad olika namn, men vars riktiga identitet inte har kunnat styrkas i något led, arbetade mellan 2012 och 2015 som handläggare på Migrationsverket.

Arbetaren har varit i kontakt med personal på Migrationsverket som varit behjälpliga med sakupplysningar när det gäller Egor Putilovs asylprocess. Men att få svar från personer i ansvarig ställning på verket om hur en karriär som Putilovs varit möjlig drar ut på tiden.

* UPPDATERING: Några timmar efter denna artikels publicering återkommer Fredrik Söderberg Bruce på Migrationsverkets presstjänst slutligen med svar på två av frågorna i ett e-postbrev. Frågorna återges i fetstil nedan.

Den person som kallar sig Egor Putilov och nu heter Martin Dahlin har varit anställd på Migrationsverket, men det visar sig att han sökt asyl tidigare under en helt annan identitet, med helt andra skäl och personhistoria än för de han beviljades uppehållstillstånd och medborgarskap senare. Är det förenligt med era riktlinjer att en sådan person har anställning på Migrationsverket?

– När vi anställer tittar vi på bakgrund och cv. Är det en person som är svensk medborgare finns det inte några skäl att vid ett anställningsförfarande ifrågasätta det medborgarskapet. Generellt när det gäller personer som beviljas svenskt medborgarskap ställs det olika krav på att man ska ha levt ett skötsamt liv och personen kontrolleras mot Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

– Personen som frågan gäller beviljades svenskt medborgarskap den 8 november 2011. Han anställdes av Migrationsverket 2012.

Under sin tid som anställd på Migrationsverket var samma person samtidigt delägare i ett företag som upplyste personer från Ryssland om hur man kan gå till väga för att få uppehållstillstånd genom att registrera svenskt företag. På företagets hemsida erbjuder de att ta hand om pappersarbete för detta ändamål. Är det en tillåten bisyssla som anställd på Migrationsverket?

– När det gäller frågan om bisyssla så regleras detta av LOA och Villkorsavtalet.  En medarbetare som under sin anställning skaffar sig en bisyssla eller byter bisyssla ska informera sin chef om detta snarast möjligt. Enligt 7 § LOA framgår följande: ”En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.”

– När man anmäler en bisyssla gör man det genom att fylla i en blankett. Det finns inte någon sådan inlämnad av den personen som varit anställd hos Migrationsverket.

Arbetarens sista fråga, om inte en myndighet har en skyldighet att kolla upp sådana här saker bättre, lämnar verket obesvarad.

Sverigedemokraterna, på vars riksdagskansli Egor Putilov arbetade 2016, och vars riksdagsledamot Kent Ekeroth har täta band till Putilovs uppdragsgivare Samhällsnytt och så sent som i måndags – en vecka efter Arbetarens och Dagens Nyheters senaste avslöjanden – delade artikelmaterial som Putilov skrivit för Samhällsnytt på Facebook och Twitter, är nästan lika förtegna.

– Sverigedemokraterna har ingen koppling vare sig till ‘’Samhällsnytt’’ eller deras medarbetare. Vilka som arbetar där eller vad som skrivs är inget som rör oss på något plan. Frågor gällande vilka inlägg Kent Ekeroth väljer att dela på sociala medier måste i första hand få ställas till honom, svarar pressekreteraren Christian Krappedal i ett mejl.

Arbetaren har sökt Kent Ekeroth genom en rad kanaler för att få svar på våra frågor till honom, men hittills utan resultat.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga